Gå direkt till innehållet

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst och Färdtjänst skiljer sig åt på några viktiga punkter:

 • Du reser med allmänna kommunikationer
  Resa med Riksfärdtjänst innebär oftast inte resa med bil. Riksfärdtjänst beviljas oftast med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare. Resenären måste själv skaffa ledsagare.
 • Du bokar själv
  Riksfärdtjänst ska ersätta den extra kostnad resenären får vid resa på grund av sin funktionsnedsättning. Det innebär att resan inte alltid bokas/anordnas. Ofta får resenären själv boka/köpa biljetter och skicka in dem efter resan för återbetalning av eventuell extra kostnad.
 • Syftet ska vara rekreation eller fritid
  Lag om Riksfärdtjänst ska göra det möjligt för personer med stora och bestående funktionshinder att göra resor inom Sverige till normala resekostnader. Syftet med resan ska vara rekreation, fritid eller annan enskild angelägenhet med anknytning till fritid eller rekreation. Resor beviljas inte om syftet med resan är arbete, studier eller sjukvård.
 • Färdtjänstresenär har inte automatiskt rätt till resa med Riksfärdtjänst
  Att en person är beviljad Färdtjänst innebär inte automatisk rätt till Riksfärdtjänst.
 • Du måste ansöka om varje resa
  Resa med Riksfärdtjänst får göras av den som efter ansökan har fått tillstånd till det. Oftast måste du ansöka om varje enskild resa. Bedömningen om vilka extra kostnader resan innebär kan skilja beroende på resmål, tid på dygnet och kollektivtrafikens tillgänglighetsanpassning.

Kontakta handläggare
Färdtjänsthandläggarna når du säkrast på vardagar kl 09.00-12.00 telefon 0455-233 90. Om ingen
handläggare är anträffbar kan du lämna ett meddelande och bli uppringd.

Postadress
Region Blekinge
Valhallavägen 1
371 41 Karlskrona
Telefonnummer till växeln: 0455-30 50 00

E-post
Har du frågor angående ansökan, tillstånd m.m. går det bra att skicka epost till: fardtjanst@regionblekinge.se

Fax
Det går även bra att faxa ansökningar och/eller intyg till Färdtjänst eller Riksfärdtjänst på nummer 0455-100 65.

Ansök om Riksfärdtjänst
Du kan ladda ner ansökningsblankett i menyn till höger.

Mer information
Du kan ladda ner vår broschyr om Riksfärdtjänst i menyn till höger.

Vad kostar det?
Resan betalas med en egenavgift som motsvarar normala reskostnader med allmänna färdmedel. Regeringen har beslutat om en schablon för hur stor denna kostnad är vid olika reslängder. Nedanstående gäller från 1997-01-01

Vägavstånd i kilometer 26 år  -- 25 år
0-100 105 73
101-125 130 91
126-150 165 115
151-175 195 136
176-200 220 154
201-225 255 178
226-250 275 192
251-275 300 210
276-300 320 224
301-350 370 259
351-400 420 294
401-450 455 318
451-500 480 336
501-600 535 374
601-750 600 420
751-1000 655 458
1001-1250 680 476
1251-1500 700 490
1501-där över 755 528