Gå direkt till innehållet

Registrering av personuppgifter inom riksfärdtjänst – utredning och användande

När du ansöker om riksfärdtjänst behöver Region Blekinge få in olika uppgifter om dig. En del av dem är att betrakta som känsliga personuppgifter eftersom de handlar om din hälsa. Vi behöver dem för att kunna fatta beslut om du är berättigad till riksfärdtjänst.

Hantering av känsliga personuppgifter är noga reglerat i olika lagar. Det ska garantera att uppgifterna används för det ändamål som är sagt, att uppgifterna är skyddade så att ingen obehörig kan ta del av dem och att uppgifterna tas bort så snart de inte längre behövs.

Hos handläggarna registreras alla uppgifterna från ansökningen, från utredningen och från kompletterande uppgifter exempelvis olika intyg. När ditt ärende inte längre är aktuellt kommer uppgifterna att gallras ut och antingen skickas för arkivering eller förstöras.

Längre resor med allmänna kommunikationer, flygresor, båtresor och resor med taxi/specialfordon bokas via Riksfärdtjänst Sverige AB. Där registreras namn, adress, telefonnummer och personnummer samt uppgift om de hjälpmedel du måste ha med dig för att kunna göra din resa. Hos Riksfärdtjänsten Sverige AB sparas uppgifterna i 14 månader och avpersonifieras sedan. (Avpersonifieras innebär att alla uppgifter som kopplar resan till dig som person tas bort.)

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har registrerade om dig, att få felaktigheter korrigerade och i vissa fall få uppgifter borttagna. Ta i så fall kontakt med handläggarna på Region Blekinge.

Lagrum

 • Dataskyddsförordningen (GDPR) Artikel 6 a, c och e
  Denna förordning innehåller regler för hur personuppgifter får hanteras och vilka rättigheter den enskilde har. Förordningen kompletteras med våra nationella lagar.
 • Förvaltningslagen
  Denna lag reglerar myndigheternas skyldighet att utreda ärenden och fatta beslut
 • Dataskyddslagen
  Denna lag reglerar myndigheters arbete med personuppgifter
 • Lag om Riksfärdtjänst
  Denna lag utgör grunden för rätten till färdtjänst och bestämmer villkoren för detta
 • Offentlighet och sekretesslagen kapitel 29 §§6-7
  Denna lag reglerar skyddet för olika uppgifter, vem som får ta del av dem och hur de får användas
 • Dataskyddsförordningen (GDPR)
  Denna förordning innehåller regler för hur personuppgifter får hanteras och vilka rättigheter den enskilde har. Förordningen kompletteras med våra nationella lagar.
 • Arkivlagen
  Denna lag reglerar hur handlingar från myndigheter ska hanteras när de inte längre är aktuella.

Har du frågor kan du vända dig till handläggarna telefon 0455-23390 vardagar 9-12 eller mail fardtjanst@regionblekinge.se.