Gå direkt till innehållet

Sydostlänken

Sydostlänken är namn på en järnvägssträckningen mellan Älmhult-Olofström-Karlshamn. Idag finns det järnväg mellan Olofström och Älmhult. I juni 2018 meddelade regeringen att 1,6 miljarder kronor ska investeras för att bygga ut järnvägen från Olofström till Karlshamn. Sträckningen   - Sydostlänken - kopplar då samman Blekinge kustbana med Södra stambanan.

Från Olofström och norrut till Älmhult är den tänkt att följa nuvarande banvall (Sölvesborg-Olofström-Älmhults Järnväg), i princip en upprustning med elektrifiering och ett namnbyte. Genom Olofström och söderut övervägs olika alternativ, där järnväg till Sölvesborg tidigare fanns.