Gå direkt till innehållet
Snart dags för Festival Spezial 2018

10 apr - 5 maj 2018

Festival Spezial 2018

10 april - Inspirationsdag
5 maj - Festival Spezial
Lokstallarna i Karlshamn

Årets viktigaste festival!

Festival Spezial är en kulturfestival som sätter fokus på kultur och eget skapande för barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd. Festivalens syfte är att inspirera och riva hinder. Syftet med festivalen är att stimulera till kontakt mellan kulturlivet i Blekinge och människor med särskilda behov, amt att ge kulturinstitutioner och kulturutövare inspiration att utveckla och anpassa sin verksamhet så att den kan nås och förstås av alla. Festivalen ska också inspirera personal inom omsorg och särskola att upptäcka och ta del av den kulturverksamhet som finns i Blekinge.

Fetsivalen äger rum den 5 maj med bland annat Musikschlaget – en musiktävling som arrangeras i samarbete med studieförbundet Bilda.

Redan den 10 april arrangeras en inspirationsdag med bland annat föreläsning med Pär Johansson som 1996 grundade Glada Hudik-teatern.