Gå direkt till innehållet

9 maj - 10 maj 2017

Nationell valideringskonferens 2017

Stafettpinnen från den nationella valideringskonferensen i Dalarna 2015 gick till Blekinge. Nu bjuder Karlshamns kommun tillsammans med Kommunförbundet Skåne in till 2017 års valideringskonferens.

Fokus är riktat mot hur man organiserar och samverkar kring validering, hur man inom olika verksamhetsområden och för olika målgrupper konkret arbetar med validering samt hur validering inom olika områden kan hänga samman.

Tid: 9 - 10 maj

Plats: NetPort Science Park, Karlshamn

Program och anmälan hittar du på Karlshamns kommuns hemsida.