Gå direkt till innehållet
Magnus von Schenck

Magnus von Schenck

Projektledare

› Maila mig

› +46 455-32 20 40

Mina arbetsuppgifter

Jag arbetar med sektorsövergripande samverkan kring ungas framtid på lokal, regional och nationell nivå.

Aktuella initiativ är:

  • Ungdomskraft Blekinge där länets aktörer beskriver målsättningar, arbetssätt och fokusområden för att halvera ungdomsarbetslösheten i Blekinge till år 2017
  • Blekinges Unga Lyfter, BUL. Ett samverkansprojekt mellan blekingekommunerna, Landstinget, Arbetsförmedlingen och Region Blekinge där kommunerna samhandlar genom att erbjuda ett lokalt Navigatorcentrum som ger tillgång till hela Blekinges arbetsmarknad.