Gå direkt till innehållet

Kulturplan 2015-2017

Alla regioner som ingår i Samverkansmodellen ska göra en regional kulturplan för att berätta om vad det är man vill utveckla och satsa på inom den regionala kulturen. I kulturplanerna beskrivs de regionala prioriteringarna som ska göras, men också de nationella kulturpolitiska målen och de nationella prioriteringarna som ligger till grund för kulturpolitiken i Sverige.

Kulturplanerna är 3-åriga och Blekinges första kulturplan sträckte sig mellan 2012-2014. Blekinges nuvarande kulturplan blev godkänd av Regionstyrelsen 2014 och gäller för 2015-2017. Under den här perioden ska det satsas särskilt på bildkonst och dans.