Gå direkt till innehållet

Regionala kulturföreningar

För att kunna söka medel till verksamhet i Blekinge ska kulturföreningar leva upp till Region Blekinges övergripande mål gällande Blekinges regionala kulturplan samt Blekingestrategin.

 • Föreningen ska erbjuda publika aktiviteter för Blekinges invånare, med särskild satsning på prioriterade områden.
 • Föreningens verksamhet ska vara intressant för en stor del av regionen och bidra till Blekinges utveckling och attraktionskraft.
 • Föreningens verksamhet ska bidra till jämställdhet och mångfald inom kulturområdet samt vara fysiskt och geografiskt tillgänglig.

Ansökan

Ansökan ska ske på särskild blankett och vara Region Blekinge tillhanda senast den 1 juni, året innan ansökan avser.

I samband med ansökan om regionalt bidrag ska kulturföreningen lämna:

 • Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
 • Budget för det kommande verksamhetsåret
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk redovisning
 • Särskild revisorsrapport

Vid uppföljningen ska även följande inrapporteras:

 • Antal publika aktiviteter
 • Antal besökare
 • Antal barn och unga
 • Hur arrangemanget har marknadsförts