Gå direkt till innehållet

Publicerad 31 Mars, 2015

› Blekinge satsar 52 miljoner kronor i arbetet med att halvera arbetslösheten bland unga

Blekinge har utvecklat en unik modell för att bekämpa arbetslösheten bland unga. Arbetet får nu ytterligare resurser. Svenska ESF-rådet kommer att satsa närmare 35 miljoner kronor ur Europeiska socialfonden. Tillsammans med insatser från kommunerna och landstinget satsas 52,1 miljon kronor för att få unga vuxna in på arbetsmarknaden. – Det känns mycket...

Publicerad 30 Mars, 2015

› Teknikföretag i Blekinge kraftsamlar i en ny allians

Teknikföretagen i Olofström har bildat ett kluster TechTank. Syftet är att genom samarbete nå nya marknader, attrahera kompetens och driva teknikutveckling i en värld där konkurrensen hårdnar. Techtank är en fortsättning av de affärs- och kompetensutveckling som pågått genom bland annat näringslivssatsningen Jobb till 1000 i Olofströ...

Publicerad 27 Mars, 2015

› Praktikplats i Bryssel

Småland Blekinge South Sweden erbjuder under höstterminen 2015 två praktikplatser på kontoret i Bryssel för den som studerar vid  Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Jönköping eller Linnéuniversitetet. Arbetsuppgifterna kommer bland annat innebära informationssökning, nyhetsbevakning, sammanställning av rapporter, uppdatering av diverse informationsmaterial. Genom att delta i...

Publicerad 27 Mars, 2015

› Kulturrådet stöder Dans i Blekinge

Kulturrådet har beslutat stödja Dans i Blekinge med medel till aktörer inom den fria scenkonsten. Dans i Blekinge är en förening tar tillvara på det växande intresset för dansen i Blekinge. Dans i Blekinge får stöd för att genomföra av Inspirationsinjektionen som föreningen arrangerar i samarbete...

Publicerad 26 Mars, 2015

› Blekinge vill ha östlig sträckning av höghastighetsbana

Region Blekinge har genom regionråd Christina Mattisson tagit initiativ till en kraftsamling för att ena Blekinge när det gäller var den framtida höghastighetsbanan ska dras genom södra Sverige. Höghastighetsbanan är den drivande kraften i vår tids största samhällsbyggnadsprojekt som beräknas uppgå till 400 miljarder kronor.   Sverigef...

Publicerad 25 Mars, 2015

› Idéinstitutet vill peppa unga att starta företag

I Blekinge driver fem procent av 18-30 åringar företag. Men hela 61 procent skulle kunna tänka sig att göra det. Idag blev Idéinstitutets projektledare Jenny Bergman intervjuad i Sveriges Radio Blekinge om varför många avstår och hur de jobbar för att stötta dem som vill utveckla sin idé i Blekinge. Lyssna...

Publicerad 25 Mars, 2015

› 72 frågor ska ge svar på hur miljön påverkar oss i Blekinge

Den här veckan får 1 800 blekingebor ett brev med frågor om hur ofta de får huvudvärk av inomhusmiljön, ifall deras grannar bullrar mycket och hur ofta deras näsor rinner på grund av bilavgaser. 72 frågor om hälsa, boendemiljö och levnadsvanor ska (hjälpa till att) kartlägga hur...

Publicerad 13 Mars, 2015

› VisitBlekinges magasin för 2015 ute nu

Årets inspirationsmagasin till Blekinges gäster har lämnat tryckpressarna. Totalt rör det sig om cirka 50 000 magasin på fyra olika språk och förutom svenska även engelska, polska och tyska. Merparten av produktionen är made in Blekinge, såsom print, produktion texter och foton. Tidningen kommer att distribueras främst till strategiska platser och ställen...

Publicerad 12 Mars, 2015

› Företagande måste stödjas på lika villkor

Det skriver Christina Mattisson, regionråd vid Region Blekinge och ett antal andra opinionsbildare i Nätverket för företagande på lika villkor i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Artikeln har sin grund i en undersökning som visar att det finns tydliga skillnader hos företagsfrämjare i synen på företagande kvinnor och företagande m...

Publicerad 11 Mars, 2015

› Ny strategi för kompetensförsörjning

Regionstyrelsen beslutade under onsdagen att anta Blekinge kompetensförsörjningsstrategi 2015-2017. Strategin pekar ut riktningen för Blekinges kompetensförsörjningsarbete och ska bidra till ökad samverkan och gemensamt lärande. Det regionala kompetensrådet har drivit arbetet med att ta fram strategin och processen har involverat samtliga berörda aktörer genom bland annat dialogmöten och workshop. ...