Gå direkt till innehållet

Inga taggar hittades.

Publicerad 27 Augusti, 2015

› Tätare samarbete mellan Arbetsförmedling och kommuner ska bidra till minskad ungdomsarbetslöshet

Samverkan mellan Blekinges kommuner och Arbetsförmedlingen ska hjälpa till att halvera arbetslösheten bland unga i Blekinge. Vid ett seminarium för kommunernas politiker och tjänstemän berättade Karin Ericsson från regeringens delegation för unga till arbete (Dua) om syftet med överenskommelserna. Karin Ericsson menar att bildandet av Dua är ett sä...

Inga taggar hittades.

Publicerad 24 Augusti, 2015

› Utökat samarbete mellan regioner i södra Sverige

De ledande politikerna i södra Sverige har beslutat att utveckla samarbetet inom ramen för en förening som kommer att heta Regionsamverkan Sydsverige. Även Region Halland och Region Jönköping går med i samarbetet. Politikerna inom de deltagande organisationerna är enighet om att utveckla samarbetet mellan regioner, landsting, regionförbund och kommunförbund i de sex...

Inga taggar hittades.

Publicerad 18 Augusti, 2015

› Blekinge växer

Statistiska centralbyråns (SCB) siffror för befolkningsförändringen första halvåret visar att Blekinge har vuxit med närmare 1000 personer till 155 149. Samtliga kommuner har vuxit men det är bara Karlskrona kommun som har ett positivt födelsenetto, det vill säga att det föds fler invånare än det dör....

Publicerad 14 Augusti, 2015

› Höstens prioriteringar i EU-arbetet

Sedan EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker tillträdde förra året, har vi sett en stark prioritering på åtgärder för tillväxt och fler arbetstillfällen. Detta fokus lär vi se mer av. Det skriver Sven Kastö, kontorschef för Blekinges och Smålands kontor i Bryssel, i sitt Brysselbrev med information fr...

Publicerad 7 Augusti, 2015

› Ömsom sol, ömsom regn - besöksnäringen summerar sommaren

Det har inte kommit några siffror över besöksstatistiken i Blekinge för sommaren men när några av aktörerna sammanfattar delar av maj, juni samt juli så är det övervägande positiva tongångar. Det kalla vädret i hela landet har emellertid ställt till det hos vissa näringsidkare...