Gå direkt till innehållet

Publicerad 25 Februari, 2016

› Blekinges folkmängd ökar kraftigt

Blekinges folkmängd ökade med drygt 2000 personer, eller 1,4 procent, under 2015. Vi är nu 156 253 invånare.  Alla kommuner ökade sin befolkning. Ökningen var störst i Karlskrona kommun som ökade med drygt 1 000 personer. Inte sedan 1975 har vi varit över 155 00 invånare. (Se statistik från Statistiska Centralbyrån). Det avlider fortfarande fler invånare i Blekinge ...

Publicerad 23 Februari, 2016

› Nätverket höghastighetsbanan bjuder Sverigeförhandlingen till Karlskrona

I ett brev till Sverigeförhandlingen bjuder Nätverket Höghastighetsbanan, där Region Blekinge och Karlskrona kommun är medlemmar, in företrädarna för Sverigeförhandlingen till ett möte i Karlskrona. Nätverket anser att motiveringen till att dra en höghastighetsbana för järnväg i västra Sydsverige ...

Publicerad 17 Februari, 2016

› Tågresenärer nöjda med Krösatågen

Resenärerna är nöjda med Krösatågen och ger dem 8 poäng av 10 möjliga, vilket förmodligen gör dem till de nöjdaste tågresenärerna i landet. Framförallt utmärker sig personalen ombord med väldigt höga betyg. En kundnöjdhetsundersökning som nyligen genomf...

Publicerad 15 Februari, 2016

› Landstinget ansöker om att bilda en regionkommun

Landstingsfullmäktige beslutade vid sitt möte under måndagen att ansöka hos regeringen om att bilda en regionkommun i Blekinge. Det innebär att landstinget Blekinge slås samman med Region Blekinge. Regionkommunen kommer att träda i kraft den 1 januari 2019. Vid valet 2018 kommer de som har rösträtt i landstingsvalet i Blekinge att via de blå...

Publicerad 9 Februari, 2016

› Fler nöjda med Blekingetrafiken

Allt fler blekingebor väljer att resa kollektivt – under 2015 svarar 4 av 10 att de reser regelbundet med Blekingetrafiken. De årliga undersökningar som görs för Kollektivtrafikbarometern visar också att resenärernas betyg på Blekingetrafiken förbättrats under det gångna året. Under 2015 intervjuades 2 300 Blekingebor om sina resvanor och sin syn på Blekingetrafikens service och...

Publicerad 8 Februari, 2016

› Allhallen i Holmsjö får Region Blekinges idrottspris

Föreningen Allhallen i Holmsjö får Region Blekinges idrottspris för 2015. Priset delades ut av kultur och fritidsnämndens ordförande Ivar Wenster vid Blekinge idrottsgala. Motiveringen lyder: Med envishet, entusiasm och ett brett lokalt samhällsengagemang har den ekonomiska föreningen Allhallen i Holmsjö skapat en egen, modern allaktivitetshall med utrymme för såväl...

Publicerad 5 Februari, 2016

› Projekt ska stödja digitalisering av industrins produktionsprocesser

Industri 4.0 är ett begrepp som kommer från Tyskland och syftar på smart produktion där allt i produktionskedjan i ett tillverkande företag är uppkopplat och bär med sig information för att kunna utbyta den med andra delar i produktionsprocessen. En smart fabrik kan med hjälp av informationen styra sin produktionsprocess. Projektet Smart produktion i tillverkande och...

Publicerad 3 Februari, 2016

› Infrastrukturen i Sydsverige måste byggas ut

Sverige måste rusta sin infrastruktur i Sydsverige för att göra transporter till och från svenska företag och svensk industri hållbara och konkurrenskraftiga. Det menar Region Blekinges styrelse i ett yttrande till Näringsdepartementet över Trafikverkets förslag till planeringsunderlag för infrastrukturen 2018-2029. En väsentlig del av svensk import och export passerar...

Publicerad 1 Februari, 2016

› Sverigeförhandlarna förespråkar en västlig sträckning av snabbtågsbana

Idag kom beskedet att Sverigeförhandlarna kommer att fortsätta en dialog med parterna som förespråkar en västlig sträckning av den höghastighetsbana som ska byggas mellan Stockholm och Malmö. – Det är förvånande att Sverigeförhandlingen med utgångspunkt från bland annat kriterierna invånarantal, tillkommande nya...

Publicerad 1 Februari, 2016

› Blekinge hembygdsförbund får Region Blekinges kulturpris

Region Blekinges kulturpris för 2015 går till Blekinge hembygdsförbund.   Motiveringen lyder: "Blekinge hembygdsförbund tillgängliggör kultur i hela Blekinge med över 700 aktiviteter per år, på ett hundratal mötesplatser med cirka hundratusen besökare. Blekinge hembygdsförbund har som pilotprojekt inventerat samtliga hembygdsföreningar och deras fastigheter och upprättat...