Gå direkt till innehållet

Publicerad 29 April, 2016

› Nya projekt för stärkt östersjösamarbete i Blekinge

Övervakningskommittén för EU:s södra östersjöprogram har tagit beslut om vilka projekt som beviljas medel i programperiodens första utlysning. Beslutsmötet hölls i Kalmar 26-27 april och av totalt 27 inlämnade projekt har 10 projekt beviljats medel för de kommande tre åren. Beslutet innebär att drygt 110 miljoner av programmets totala...

Publicerad 29 April, 2016

› Almi Invest investerar i Blekingeföretaget Cenceo

Almi Invest, Blekinges och Skånes gemensamma riskkapitalfond för tillväxtföretag, har investerat i Blekingebolaget Cenceo.  Företaget utvecklar en webbaserad lösning för lönesamtal. Verktyget ”Bättre lönesamtal” administrerar lönesamtalen och ger chefen stöd vid lönesättningen. Verktyget innehåller digitala utbildningsdelar kring...

Publicerad 27 April, 2016

› Blekinges utmaning: få människor i arbete och möta regionens behov av kompetens

Blekinge växer kraftigt. Befolkningen i länet ökade under 2015 mer än riksgenomsnittet. En viktig utmaning för länet är att rusta de som idag är arbetslösa så att de kan möta behovet av kompetens inom näringsliv och offentlig sektor. Det är en av slutsatserna i den framtidsbedömning som finns i...

Publicerad 26 April, 2016

› Kulturens Afterwork!

Kulturens AW vänder sig till dig som jobbar med kultur, älskar att ta del av kultur eller bara är allmänt intresserad. Här kan du mingla med kulturpolitiker, ansvariga för regionala kulturverksamheter och övriga med kultur i tankarna! Vi bjuder på underhållning, mingel med snittar och alkoholfritt. Andra drycker finns att köpa. 18:00-19:00 fö...

Publicerad 19 April, 2016

› Musik i Blekinge i unik satsning för ekologisk hållbarhet i länets festival- och musikbransch

Musik i Blekinge har fått stöd genom Klimatklivet till ett unikt projekt där man är först i Sverige med att utbilda musik-och festivalproducenter i hållbart och klimatsmart arrangörskap. Klimatklivet är en satsning från regeringen för att minska utsläppen av växthusgaser. Sverige är ett av de festivalt...

Publicerad 19 April, 2016

› Blekinge Business Incubator – en viktig kugge i Blekinges innovationssystem

Veckans nyhetsbrev handlar om Blekinges innovationssystem och Blekinge Business Incubator. Läs nyhetsbrevet här. Nyhetsbrevet kommer ut varje vecka. Prenumerera genom att fylla i dina uppgifter i formuläret nedan. var posturl = 'http://app.emarketeer.com/ext/form/receiver.php'; submitMe = function(){ document.forms['emform_180937ad92232b4be57c4ec4f8b7bf4f481549f'].action = posturl; document.forms['emform_180937ad92232b4be57c4ec4f...

Publicerad 15 April, 2016

› Blekinge får 15 miljoner kronor för att främja kollektivtrafik på landsbygden

Region Blekinge och Trafikverket satsar 15 miljoner kronor i Blekinge för att bygga parkeringar för bilar och cyklar i anslutning till busshållplatser på landsbygden. De 15 miljoner kronorna ska bland annat användas till att bygga cykelparkeringar vid 37 hållplatser på landsbygden, bygga fyra pendlarparkeringar för bil och göra tågstationerna i Ronneby och Karlskrona station mer...

Publicerad 14 April, 2016

› Blekinge får bidrag för Skapande skola

Kulturrådet ger fem kommuner och tre friskolor i Blekinge län bidrag för aktiviteter inom Skapande skola för nästa läsår. Över 1,6 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i grundskola och förskoleklass. 8000 elever omfattas av ansökningarna. Kulturrådet har i år prioriterat ansökningar...

Publicerad 11 April, 2016

› OECD vänder blickarna mot Sverige – igen

År 2009 lät Sverige OECD göra en ekonomisk analys av landet, en så kallad territorial review. Några år senare, 2011, gjordes även en studie av Småland och Blekinge. Nu ska båda studierna revideras. Läs mer i veckans nyhetsbrev.

Publicerad 4 April, 2016

› Söks: Hungriga företag som vill växa

Veckans nyhetsbrev handlar om Almi Invest Syd och de 200 miljoner plus privat investeringskapital som ska bidra till de blekingska och skånska företagens tillväxt. Läs detta och andra nyhetsbrev här.