Gå direkt till innehållet

Publicerad 14 December, 2017

Arbetslösheten fortsätter att minska i Blekinge - men i en långsammare takt

Igår kom Arbetsförmedlingens prognos för Blekinges arbetsmarknad 2018. Prognosen offentliggjordes under en presskonferens i Ronneby med ett efterföljande dialogmöte där olika aktörer i Blekinge diskuterade hur samverkan kan ske för att attrahera personer till utbildningar och jobb.

Prognosen visar att arbetslösheten fortsätter minska under 2018, men i en långsammare takt. Enligt prognosen ligger arbetslösheten still på 9,9 procent i slutet av både 2017 och 2018.

Kompetens är en viktigt tillväxtfråga och arbetsmarknadsprognosen är ett bra verktyg i arbetet med kompetensförsörjningen i Blekinge.

-Region Blekinge har påbörjat ett samarbete med Arbetsförmedlingen i vårt arbete med kompetensförsörjning. Vi kommer titta på yrkesbohovsprognoser och samverka med arbetsgivare och utbildningar för att skapa förutsättningar för en bättre matchning mellan arbetsgivares behov och tillgänglig arbetskraft och utbildningar, säger Katarina Johansson, strateg inom kompetensförsörjning, Region Blekinge.

Bristen på arbetskraft inom flera viktiga yrkesgrupper är fortfarande stor, men länets långsiktiga utmaning är det kommande personalbehovet inom vård och omsorg samt utbildning när de yngsta och äldsta åldersgrupperna ökar.

De yrkesgrupper där det finns risk för en allvarlig brist under 2020-talet är:

  • Lärare (för-, grund- och gymnasieskola)
  • Undersköterskor
  • Ingenjörer (industrin)
  • Elektriker (installation och service, industrin, m m)
  • Sjuksköterskor (grundutbildade och specialiserade)
  • Mjukvaru- och systemutvecklare
  • Byggarbetare (framförallt trä och VVS)
  • Läkare
  • Kockar
  • Motorfordonsmekaniker och flera industriyrken (mekaniker, CNC, m fl)

Källa: Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för 2018

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar