Gå direkt till innehållet

Publicerad 23 November, 2017

Blekinge bland de tio bästa i internationell klimatmålsmätning

I en internationell mätning är Blekinge bland de tio utpekade regioner som kommit längst i att nå sina klimatmål.

Mätningen görs av The Climate Group och CDP och baseras på uppgifter från myndigheter, regioner och företag i 110 regioner från 36 olika länder. Undersökningen mäter hur nära regioner ligger sina egna klimat- och miljömål. Blekinge har som mål att halvera sina koldioxidutsläpp till 2020, ett mål som kommer att nås. För att nå det nationella målet om att vara helt koldioxidneutrala 2045 måste dock arbetet fortsätta även efter 2020-målet är nått, men en halvering av koldioxidutsläppen är en bra bit på vägen.

Det krävs många olika åtgärder i samhället får att bli helt koldioxidneutrala; det handlar till stor del om beteendeförändringar, både hos individer och hos företag och organisationer. Transporterna utgör en stor del av regionens miljöpåverkan och kollektivtrafiken har en viktig roll som alternativ till miljöbelastande bilresor. Inom kollektivtrafiken i Blekinge används i huvudsak förnybara drivmedel. Resandet har också ökat med tio procent det senaste året. Genom att byta till förnybara bränslen och öka resandet minskar den totala miljöbelastningen.

Se hela rapporten från the Climate Group

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar