Gå direkt till innehållet
news_image:alt_text

Publicerad 12 Mars, 2018

Sicaht skapar tillväxt i Blekinge inom digital hälsa

En åldrande befolkning som kommer att behöva mer vård och hög kompetens inom mobil teknologi. Det var kombinationen bakom satsningen på projektet "Sicaht - tillväxt för Blekinge inom Digital Hälsa", som genomfördes under åren 2015 - 2017.

Projektet genomfördes i samverkan mellan Blue Science Park, Landstinget Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola och Region Blekinge. Målet var att få igång innovationsprocesser, som skulle leda till nya tjänster inom hälsoområdet och i förlängningen nya företag och arbetstillfällen.

Stefan Malmström, som var projektledare, berättar mer:

- Initiativet till projektet togs dels av BTH och dels av BTH Innovation, som oberoende av varandra hade funderat på en satsning inom e-hälsa, digital hälsa och innovationer.

- En utgångspunkt var den demografiska utmaningen med allt fler äldre som ökar belastningen på sjukvården, vilket skapar behov av nya arbetssätt och ny teknik, som höjer kvaliteten på sjukvården och gör den mer tillgänglig, säger Stefan och fortsätter: Idéerna resulterade i en förstudie som Region Blekinge finansierade och därefter söktes ett Regionalfondsprojektet, som baserade sig på innovationsplattformen SICAHT (Swedish Innovation Center for Applied Health Technology). Plattformen består av ett flertal ICT-företag, forskare inom BTH samt medarbetare på Landstinget Blekinge. Syftet med projektet var att skapa förutsättningar för ett kontinuerligt flöde av nya produkter och tjänster samt nya och växande företag inom området hälsa och teknik.

Varför var projektet viktigt och för vem?

- Det fanns flera olika intressenter i projektet, säger Stefan och fortsätter: Huvudsakliga projektmålet handlade om tillväxt i näringslivet och fler jobb. I Blekinge finns det sen länge hög kompetens inom IT/Telekom och flera av dem företagen var väldigt intresserade av att vara med i projektet för att hitta nya affärsområden och bredda sin bas, berättar Stefan.

Av tradition hade företagen valt andra områden än hälso- och sjukvården, på grund av att den upplevdes som komplicerad och byråkratisk. Genom projektet kunde de få ökad kunskap om hur offentlig sektor fungerar och bredda sig till att även bli produktbolag och inte bara jobba som konsulter.

- Även hälso- och sjukvården gynnades av såklart av projektet så det var en win-win situation, konstaterar Stefan.

Hur jobbade ni i projektet?

- Projektlogiken var att vi identifierade ett behovsområde i samarbete med en behovsägare, dvs. antingen en avdelning eller verksamhet på Landstinget eller inom en kommun. Därefter gick vi in och gjorde en behovsstudie där vi letade efter behov eller problem, som kunde lösas med hjälp av digitala lösningar. När den var klar så bjöd vi in företag, forskare och landstingsmedarbetare till ett behovsseminarium där behovsägaren presenterade sina behov. Företagen fick sen återkomma och presentera sina idéer för behovsägaren och om det fanns ett intresse så kunde innovationsprocessen sätta igång.

Hur blev måluppfyllelsen?

- Vi hade som projektmål att få igång 25 stycken innovationsprocesser hos de medverkande företagen. Med innovationsprocesser menas när ett företag lägger tid och/eller resurser för att utveckla en idé baserat på en behovsanalys. Det målet uppnådde vi, liksom att vi skulle få igång fem nya företag eller utveckling av fem nya produkter under projekttiden.

En framgångsfaktor enligt Stefan var att projektet tidigt lyckades få till en nära samverkan med Landstingets operativa chefer. Genom SICAHT har Landstinget börjat reflektera över hur de jobbar och hur de kan fortsätta utveckla sitt arbetssätt.

Till sist, var ligger drivkraften hos dig som projektledare?

- Jag brinner för entreprenörskap och för Blekinge! Helt enkelt att det ska bli mer affärer och jobb i Blekinge. En av de absolut roligaste sakerna i projektet, som jag är mest nöjd med, var när vi jobbade tillsammans med ett studentföretag – det gav väldigt mycket, avslutar Stefan.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar

Det går inte att kommentera detta inlägg.