Gå direkt till innehållet

Publicerad 27 Juni, 2017

Ny möjlighet att betala för resa en zon med färdtjänst

Du som åker färdtjänst kan nu betala vissa resor med en app i din mobiltelefon. Appen kostar ingenting.

Du laddar ner Blekingetrafikens app ”Snabbiljetten” och kan då köpa biljett som gäller för en resa i en (1) zon. Du kopplar appen till ditt telefonnummer och kan sedan betala biljetten antingen med ditt bankkort eller med swish.

Mer information finns på Blekingetrafikens webbplats eller på telefon 0455-16 500.

Pratbubbla Kommentarer (7)

Skriv kommentar

Carina Svensson

7 jan, 2018

Har priset på färdtjänstresor ändrats? Hittar ingen information om det men en anhörig till mig fick betala 60 kr för en enkelresa på ca 3 km.

Johan Holmgren

15 jan, 2018

Priset på resa med färdtjänsten har höjts efter beslut i Region Blekinges Trafiknämnd, från 24 till 25 SEK/zon.
Egenavgiften på sjukresor för färdtjänstberättigade har höjts efter beslut i Landstinget. Tidigare fick personer med färdtjänsttillstånd rabatt på sjukresor och betalade bara färdtjänstpris på de korta resorna. Det nya beslutet innebär att alla sjukresor har samma egenavgift, 60 SEK (undantaget flygresor).

Örjan Ahlberg

6 mar, 2018

Varför bara för en zon? Jag reser mycket med färdtjänsten och för det mesta två zoner eftersom jag bor på Möcklö. Det skulle underlätta mycket om man kunde betala med swish och slapp tänka på att alltid ha kontanter till hands.
Med vänlig hälsning

Johan Holmgren

9 mar, 2018

Det är inte möjligt att betala med Swish för resa med färdtjänst i två eller fler zoner. Anledningen är att biljettpriset för dessa resor inte finns definierat i vår mobilapp Snabbiljetten. Vi kommer att se över möjligheten att betala med Swish för resa med färdtjänst även i flera zoner. 

C-G Johansson
Försäljningsansvarig

Helene Prising

20 apr, 2018

Hur kommer det sig att det kostar 50 kr för två zoner när en bussbiljett för detsamma är billigare. Det är ju sagt att priset ska vara detsamma som bussen. Att ni även tar betalt för en liten hund som sitter i knäet, och då personpris är hutlöst. Till sist, varför kan ni inte införa att man kan betala med kort i bilarna?  Kom inte och säg att det inte efterfrågas, för frågar man era chaufförer som frågar de resande alltid efter det. Vad jag förstår så är det nästan bara här i Blekinge det inte går.

SVAR:
Vi känner till önskemålet om att kunna betala med kort och planerar att införa någon form av kontantfri betalningsmodell under 2019 då ett nytt betalsystem skall lanseras i kollektivtrafiken.
I avvaktan på detta kommer en möjlighet att, förutom kontant betalning, även betalning med Swish att införas under försommaren 2018.
När det gäller priset för resa i färdtjänst är detta beslutat av Regionstyrelsen. Priset baseras på biljettpriset i den allmänna kollektivtrafiken men sjunker inte med antal zoner. Detta motiveras med att färdtjänstens servicenivå ligger betydligt högre än den servicenivå som erbjuds inom den linjelagda trafiken.
Hundar och andra husdjur som följer med vid resa innebär att resenären måste ensambokas. Alla är inte förtjusta i djur, det finns rädda personer och allergiska personer. Husdjuret jämställs avseende utrymme med en medresenär och får alltså betala biljett som en sådan.

Mvh/

Pia Borg Lindblom
Färdtjänsthandläggare

Annika Blissing

25 apr, 2018

Hej!
Har läst om era appar för att betala resorna.
Hur kan ni lösa betalning för de som reser och är synskadade?
Hur ska de betala?

SVAR:
Vi kommer att börja införa ett nytt betalsystem med början i december 2018 och vi diskuterar frågan men har inte någon lösning i dagsläget. Möjlighet att betala med bankkort kommer att finnas kvar ombord på buss även i det nya biljettsystemet.

Vänligen

C-G Johansson
Försäljningsansvarig
Blekingetrafiken

Inga George

5 sep, 2018

Hej!
Har förgäves sökt priser för färdtjänst på webben. Varför kostar det 60 kr från Drottninggatan i Karlshamn till sjukhus eller Folktandvård men 25 kr om man beställer färdtjänst till Polisstationen i Karlshamn och går de få stegen till Folktandvården? Avståndet är detsamma för Färdtjänst att köra. Ska personen ljuga om mitt resmål för att betala 50 kr ToR i stället för 120 kr? Är det resmålet som bestämmer taxan? Om man ska besöka en vän på sjukhuset, alltså ingen patientresa, vad kostar den? Eftersom det inget högkostnadsskydd finns på Färdtjänst kan det bli dyrt om man behöver besöka vårdinrättningar ofta. Som KPR-representant får jag ofta frågor om Färdtjänst och taxa, tacksam för svar.

——-

SVAR:
Prisskillnaden beror på att det är två olika typer av resor som sker enligt två helt olika lagar/regelverk.

Resa till sjukvården, för egna sjukbesök/behandlingar, sker enligt Lag om kostnadsersättning vid sjukresa. Det är Landstinget som hanterar och ansvarar för detaljreglerna kring detta, bland annat bestämmer egenavgiften. Blekingetrafiken kör de här resorna, det finns en samordningsvinst att göra att samordna sjukresorna med färdtjänstresor och Öppen Närtrafik och många regioner/kommuner gör på samma sätt. Men de exakta reglerna för resa inklusive egenavgiften bestäms alltså av Landstinget. I Blekinges fall är egenavgiften för sjukresa 60 SEK/enkel väg med bil och kostnadsfritt med de allmänna kommunikationerna. Det finns ett högkostnadsskydd vid 1800 SEK/år. Kunden får samla sina 60-kronors-kvitton och får då ett frikort när man nått 1800 SEK.

Färdtjänst är en tjänst som beviljas person som efter ansökan bedömts ha väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Reglerna för färdtjänst finns i Lag om Färdtjänst och Region Blekinge bestämmer över det lokala regelverket, bland annat egenavgiften. I Blekinges fall är egenavgiften i färdtjänst kopplat till avgiften i den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänst kostar alltså 25 SEK/zon upp till 6 zoner som är maxpris. Ett villkor i Lag om Färdtjänst är dock att färdtjänst inte får användas för ”resor som på annat sätt bekostas av del allmänna”. Man får alltså inte använda färdtjänst för exempelvis skolresor eller sjukresor eftersom dessa har egna lagar och regelverk.

Om man alltså ska resa till sjukvården och behöver resa med bil reser man enligt Landstinget Blekinges regelverk och resan kostar 60 SEK enkel väg. Om man som färdtjänstberättigad vill resa till sjukhuset för att besöka en bekant eller göra en annan privat resa exempelvis till polishuset för något ärende reser man enligt färdtjänstregelverket och resan kostar zonpris, alltså beroende på hur lång resan är. En en-zons-resa kostar 25 SEK.

Om en resenär vill ljuga vid beställning och uppge att man ska besöka en bekant för att få det lägre priset, ja det är naturligtvis upp till den enskilde att själv ta ställning till om man vill ljuga för att få något man egentligen inte är berättigad till. Men personalen i beställningscentralen är inga tankeläsare och utför heller ingen kontroll. Man kanske frågar om det gäller ett sjukbesök men inte mer än så. Det är som i alla andra sammanhang en förtroendefråga mellan de som tillhandahåller en förmån och de som nyttjar den.

Alltså; om man besöker vårdinrättningar ofta gör man klokt i att helt ärligt boka sjukresa och betala 60 SEK. När man nått 1800 SEK får man frikort för resten av året. Om man istället ljuger och uppfinner en bekant att besöka eller bokar till ett annat näraliggande resmål kan man betala mindre för resan men får inte tillgodoräkna avgiften för frikort.

Vänligen
Pia Borg Lindblom
Färdtjänsthandläggar, Region Blekinge