Gå direkt till innehållet

Publicerad 29 Maj, 2018

Överenskommelse med Arbetsförmedlingen ska ge ökad sysselsättning i Sydsverige

Sysselsättningen i södra Sverige behöver öka. Därför har Sveriges sex sydligaste län, i en unik överenskommelser med Arbetsförmedlingen, ringat in tre områden där regionerna ska arbeta för att uppnå en bättre jobbmatchning.

I Sydsverige är arbetslösheten högre än riksgenomsnittet, samtidigt som antalet vakanser är på samma nivå som riket i helhet. Det tyder på att det behövs ytterligare, regionalt anpassade insatser för att tillgodose kompetensbehoven hos befintliga och nya företag samt den offentliga sektorn i Sydsverige.

– Fler ska komma i jobb. Vi behöver bli bättre på att matcha rätt kompetens med rätt jobb och utbilda fler inom bristyrken. För att uppnå det är vår och Arbetsförmedlingens bedömning att det krävs mer regionala insatser i den nationella arbetsmarknadspolitiken, säger Henrik Fritzon (S), ordförande i Regionsamverkan Sydsverige, tillika regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

– Överenskommelsen ger oss större möjlighet att anpassa Arbetsförmedlingens insatser utifrån regionala behov, oavsett om det gäller vård och omsorg, mindre industriföretag eller snabbväxande IT-entreprenörer. Därmed blir överenskommelsen oerhört värdefull för att på sikt lösa kompetensförsörjningen i södra Sverige, säger Daniel Warelius, chef för Arbetsförmedlingen i Skåne.

Överenskommelsen är ett startskott på en ökad och förbättrad samverkan mellan regionerna och Arbetsförmedlingen. Konkret innebär överenskommelsen att regionerna och Arbetsförmedlingen ska samverka kring den regionala arbetsmarknadens särskilda behov, utbud av och efterfrågan på utbildningsinsatser, samt insatser för omställning.

Överenskommelsen kommer att följas upp med ett positionspapper från Regionsamverkan Sydsverige som sedan kan leda till konkreta avtal om insatser mellan regionerna och Arbetsförmedlingen.

Överenskommelsen mellan Regionsamverkan Sydsverige och Arbetsförmedlingen

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar