Gå direkt till innehållet

Publicerad 6 April, 2017

Projekt ska stärka näringslivet inom lättvikt och kompetensförsörjning

Region Blekinges arbetsutskott har beviljat drygt 1 000 000 kronor till två projekt med inriktning innovation inom lättviktsmaterial och kompetensförsörjning inom näringslivet.

LIGHTer Nod Blekinge
Ronneby kommun ska driva projektet ”LIGHTer Nod Blekinge” som syftar till att skapa och etablera ett regionalt nätverk av företag och forskningsutövare för innovation inom området lättviktsmaterial.

Blekinge har unik kunskap inom bearbetande industri såsom vattenskärning och stamping. Utmaningen för industrin ligger i utveckling av effektiva och hållbara produkter och produktionsprocesser för att möta framtida funktions- och miljökrav. Fokus ligger idag på lättviktsteknologier för att kunna möta dessa krav och samtidigt öka konkurrenskraften.

Nätverket ska främja samverkan och produkt- och processutvecklingsaktiviteter hos företagen. Inom noden kommer på sikt också kompetenshöjande aktiviteter att erbjudas, exempelvis kurser, demonstrationer och studiebesök för att företagen ska inspireras och kunna ta nya steg inom lättviktsteknologi.

Projektet varar 2017 - 2019 och omsätter totalt närmare två miljoner kronor. Förutom Region Blekinge, som beviljat 435 756 kronor medfinansieras projektet av Ronneby kommun, Länsstyrelsen i Blekinge och forskningskoncernen Swerea.

Stamping; Stamping är en förädlingsprocess för komponenter i metalliska och syntetiska skivmaterial, där ett ämne formas genom en eller flera av teknikerna pressning, bockning, falsning och delsammansättning.

Good Blekinge
Projektet ”Good Blekinge” är en satsning och ett initiativ från näringslivet i Blekinge och Arbetsförmedlingen med NetPort Science Park AB som projektägare.

I projektet ska man arbeta efter en modell för samverkan mellan näringsliv, region och arbetsförmedling kring frågan om kompetensförsörjning och utanförskap. Liknande projekt har tidigare genomförts i Malmö med goda resultat. Målgruppen för projektet är personer med akademisk utbildning i åldern 24 – 32 år som står utanför arbetsmarknaden samt näringslivet, som söker personal med rätt kompetens.

Projektet varar 2017 - 2019 och omsätter totalt 2,8 miljoner kronor. Förutom Region Blekinge, som beviljat 575 756 kronor medfinansieras projektet av Länsstyrelsen i Blekinge och Arbetsförmedlingen. Efter projektets första år tillkommer finansiering från samtliga kommuner i Blekinge.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar

Det går inte att kommentera detta inlägg.