Gå direkt till innehållet
news_image:alt_text

Publicerad 28 Maj, 2018

Projektdag visade upp hur projektsatsningar bidragit till att utveckla Blekinge

I torsdags anordnades den årliga projektdagen, som är ett samarbete mellan Region Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge. Årets tema var Livskvalitet - Mat och hälsa, och fokus var på inspiration och projekt kopplat till detta.

Dagen var fylld av intressanta talare som bland annat gav perspektiv på Sveriges mathistoria och hur vi i Blekinge ännu bättre kan ta tillvara på de goda förutsättningar vi har kopplat till livsmedelsutveckling. Vilken betydelse har stärkt hälsa och ökat välbefinnande med fysisk aktivitet för den regionala utvecklingen och hur kan akademi och forskning inom området bidrar till tillväxt för regionen? - Det var några av de frågor som diskuterades. Projekt- och inspirationsföreläsningar varvades med mingel och nätverkande.

En stor del av det regionala utvecklingsarbetet i Blekinge sker i projektform. Projekten genomförs av en mängd aktörer från hela regionen, både offentliga, näringsliv och föreningar. Oftast sker projekten i samverkan mellan flera aktörer för att gemensamt utveckla och stärka Blekinge. Projektens gemensamma syfte är att bidra till den regionala utvecklingsstrategin, Attraktiva Blekinge, vars mål är ett Attraktiva Blekinge där fler vill bo, arbeta och komma på besök.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar