Gå direkt till innehållet

Publicerad 7 December, 2015

Region Blekinge beviljas medel för projekt om attityder

Region Blekinge har beviljats 311 000 kronor av Tillväxtverket för projektet ”KOMM IN – en kommunikationsmetodik för attitydförändring”. Projektet syftar till att ta fram en ny kommunikationsmetodik för att förändra attityder hos nyckelpersoner bland företagsfrämjande aktörer i Blekinge.

Projektet har sin utgångspunkt i att det idag finns en låg kunskap hos aktörerna om hur normer och attityder har en begränsande effekt vad gäller att erbjuda företagsfrämjande insatser på lika villkor. Det kan exempelvis handla om bemötande och tillgång till resurser som kan kopplas till företagarens kön, etniska bakgrund och/eller ålder.

Kommunikationsmetodiken kommer att utvecklas genom workshops i Blekinges samtliga fem kommuner där de företagsfrämjande aktörerna bjuds in. Även entreprenörer som är företagare och kvinnor, utlandsfödda, unga eller HBTQ-personer har en central roll i projektarbetet.

Målet är att öka kunskapen om betydelsen av normer och attityder i mötet med entreprenörer och företagare samt att öka antalet förebilder i Blekinge som kan entusiasmera, förmedla kunskap och förändra attityder hos företagsfrämjande aktörer.

Projektet är ett pilotprojekt och pågår mellan den 1 december i år till den 30 maj 2016. Därefter kommer beslut att tas kring nästa steg, som kan vara att söka medel för ett större genomförandeprojekt i Blekinge och andra regioner.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar