Gå direkt till innehållet

Publicerad 15 November, 2017

Region Blekinge satsar på kultur och cykling – regional cykelstrategi och ny kulturplan antagna

Idag antog regionstyrelsen Blekinges första regionala cykelstrategi, samt en ny kulturplan för länet för åren 2018-2020.

I den nya kulturplanen lyfts tre särskilda satsningar fram: bildkonst och form, professionella kulturskapares villkor och kulturpedagogisk kompetens. Dessa prioriterade områdena har tagits fram med utgångspunkt i samtal med kommuner, kulturverksamheter, professionella kulturskapare och civilsamhälle. De har också en direkt koppling till de nationella kulturpolitiska målen som handlar om att ”alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet” samt att ”kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling”.

- Kulturen spelar en viktig roll för en hållbar samhällsutveckling, både för människorna som bor här och för regionens attraktivitet och hållbara utveckling. I Blekinge har vi redan nu ett rikt kulturliv, men nu ska vi fortsätta att arbeta för att bli ännu bättre, säger Christina Mattisson (S), regionråd.

Regional Cykelstrategi för Blekinge

Vid mötet antogs också en regional cykelstrategi för åren 2018-2029. Strategin har tagits fram gemensamt av representanter från Region Blekinge, länets fem kommuner och Trafikverket. Cykelstrategin ska främja cyklingen i länet genom att bygga ut cykelinfrastrukturen för ökad och en mer säker cykling.

- Detta är den första länsövergripande cykelstrategin i Blekinge och det är en viktig pusselbit i vårt arbete med att få fler att välja cykeln framför bilen, säger Christina Mattisson. Cykling är framtiden, och jag är glad att vi nu har en strategi som så tydligt sätter cykeln i fokus i infrastrukturen.


Regional Kulturplan för Blekinge 2018-2020 (PDF, nytt fönster)

Regional Cykelstrategi för Blekinge 2018-2029 (PDF, nytt fönster)

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar

E_WARNING Error in file Template.php at line 1962: FilesystemIterator::__construct(/home/jhvpnquw/domains/regionblekinge.se/public_html/system/expressionengine/cache/default_site/page_cache/): failed to open dir: No such file or directory