Gå direkt till innehållet

Inga taggar hittades.

Publicerad 26 Oktober, 2017

Region Blekinge fortsätter arbetet med att få med Sydostlänken och E22:an i den nationella planen

Den 25 oktober bjöd Näringsdepartementet in till ett remissmöte för att ge regioner möjlighet att ge sin syn på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. På remissmötet gav Regionsamverkan Sydsverige sin gemensamma syn på Trafikverkets förslag. För Region Blekinges del var det fokus på att föra fram vikten av Blekinges position i Sydsverige och de infrastruktursatsningar som behövs för en fortsatt utveckling av regionen.

Näringsdepartementets remissmöte ger tillfälle till viktigt kunskapsutbyte då alla aktörer får ta del av landets samlade behov.

Sydostlänken och E22:an i fokus

I förslaget till ny nationell plan för transportsystemet finns många viktiga satsningar i Blekinge med. Bland annat finns sträckan Lösen-Jämjö och Ronneby öst-Nättraby med, vilket är mycket angeläget för att höja kapaciteten och säkerheten på sträckan, samt ett nytt mötesspår på Kustbanan vid Kallinge.

När det gäller Sydostlänken saknas en elektrifiering och upprustning av banan i planförslaget. Genom en upprustning av järnvägen mellan Olofström och Älmhult och en utbyggnad på ca 16 kilometer till Blekinge kustbana skulle Sydostlänken bli ett starkt tillskott i det nationella transportsystemet på järnvägen.

Men arbetet med att få med Sydostlänken och behålla de satsnigar som finns med i Trafikverkets förslag fortsätter. Förhoppningen är att de finns med även i regeringens förslag som presenteras våren 2018.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar