Gå direkt till innehållet

Publicerad 3 November, 2017

Remiss för Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2018-2020

Remissförslaget till Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2018-2020 godkändes av Regionstyrelsens arbetsutskott den 1 november. 

Synpunkter på strategin skickas till kansli@regionblekinge.se senast den 20 januari 2018. 

Bakgrund

Som ett led i arbetet med det regionala kompetensplattformsarbetet och på uppdrag av Regionsstyrelsen att ta fram en strategi för Kompetensförsörjningsarbetet i Blekinge, som bygger på Blekingestrategin, har ett förslag till strategi för 2018–2020 tagits fram.

Grundarbetet har gjorts av det regionala kompetensrådet som representerar aktörer och de delar som beskrivs som utvecklingsområden. Förslaget till Kompetensförsörjningsstrategin 2018-2020 bygger vidare på Kompetensförsörjningsstrategin 2015-2017 med tydliga fokus- och samverkansområden.

Aktiviteter och projekt kommer att knytas till strategin under hela perioden 2018-2020. 

Remissversion Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2018-2020

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar