Gå direkt till innehållet
news_image:alt_text

Publicerad 12 Juni, 2018

Positiva samtal i Karlskrona under besök av EU-koordinatorer

Transportförbindelsen mellan Karlskrona och Gdynia har stor betydelse för det framtida handelsutbytet mellan Sverige och Europa. Under två dagar har fokus legat på färjeförbindelsen mellan Karlskrona och Gdynia då två av europeiska kommissionens transportkoordinatorer besökt de båda hamnstäderna för första gången.

De bägge EU-koordinatorerna Kurt Bodewig och Brian Simpson har tillsammans besökt Gdynia och åkt med färjan över till Karlskrona för att diskutera möjligheterna att knyta ihop Sverige med den stora transportkorridoren som startar i Gdynia och går ner till Adriatiska havet.

Brian Simpson, EU-koordinator för Motorways of the Sea där sjöfartsleden Karlskrona-Gdynia ingår, menar att det är uppenbart att det finns ett stort behov att förlänga Baltic Adriatic Corridor genom Blekinge.

- Jag ser behovet av att så fort som möjligt ta med Karlskrona och Baltic Link-stråket till Göteborg i Baltic Adriatic Corridor, säger Brian Simpson. För att det ska bli möjligt måste svenska och polska lokala och regionala politiker tillsammans övertyga sina nationella politiker och regeringar om att det är nödvändigt.

– Det har stor betydelse för den framtida utvecklingen i Karlskrona och Blekinge samt alla kommuner, regioner och näringslivet som finns längs med Baltic Link-stråket hela vägen till Göteborg, säger Patrik Hansson som är ordförande i Baltic Link Association. Det är mycket glädjande att vi nu får träffa bägge EU-koordinatorerna samtidigt för att kunna visa upp Baltic Link och färjeförbindelsen mellan Karlskrona och Gdynia

År 2023 ska EU göra en översyn av de stora transportkorridorerna och tanken är att då knyta ihop transportkorridoren Baltic Adriatic Corridor via Motorways of the Sea till Baltic Link som går mellan Karlskrona och Göteborg. Det skulle ge en sammanhållen transportkorridor från Göteborg på västkusten till Adriatiska havet i södra Europa. Det skulle gynna svenskt näringsliv, inte minst de företagstäta områdena i Småland och Västra Götaland och dess export. Korridoren har redan idag stor betydelse för importen till Sverige och övriga Skandinavien.

– Det skulle ge stora möjligheter att öka takten i investeringar i järnvägar, vägar och hamnar på den svenska sidan om vi kom med i EUs stomnät av transportkorridorer, säger Christina Mattisson, regionråd i Blekinge. Polska staten visar stort engagemang för frågan och vi ska nu arbeta för att den svenska regeringen och svenska myndigheter gör det också. Investeringar i infrastruktur är långsiktiga och dyra, men otroligt viktiga. Vi har alldeles i dagarna sett att Sveriges regering inser behovet av infrastruktursatsningar i sydöstra Sverige.

Kurt Bodewig är Europeisk koordinator för den Baltisk-Adriatiska transportkorridoren som går mellan Gdynia och Adriatiska havet. Brian Simpson är Europeisk koordinator för Motorways of the Sea som är EUs prioriterade sjöfartsleder och där Karlskrona-Gdynia ingår.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar