Gå direkt till innehållet

Publicerad 14 Mars, 2018

Unik samverkan i Sydost: Tre förslag ska ge 4 miljarder i satsningar

Under 2018 har de tre regionerna Blekinge, Kalmar och Kronoberg, de tre städerna Karlskrona, Kalmar och Växjö enats tillsammans med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren om ett Sydostpaket för ökad tillväxt inför beslutet av ny tolvårsplan för vägar och järnvägar.

Sydostpaketet innehåller tre objekt, utöver det förslag som Trafikverket lagt, som den samlade regionen vill få med i planen om investeringar i vägar och järnvägar som regeringen fattar i vår.

Nu skriver regionerna, städerna och Handelskammaren till infrastrukturminister Tomas Eneroth om förslaget.

I brevet påpekas att Sydost får lägre satsningar än andra delar av Sverige i Trafikverkets förslag till plan. Detta till trots att regionen visar på väldigt starka tillväxtsiffror där residensstäderna växer kraftigt, prognoserna för kommande godsflöden är bland de starkaste i landet och statistiken visar att Kronoberg är det län som har högst export per invånare i hela landet. Statistiken visar också att hamnarna i Sydost växer kraftigt och blir allt viktigare ur ett nationellt perspektiv. För att sydost skall bidra till svensk tillväxt fullt ut och infrastrukturen inte skall bli en flaskhals för tillväxt behövs därför ett antal strategiska satsningar.

Därför behövs det prioriterade paket som regionen nu föreslår.

Paketet omfattar tre tydliga satsningar på Kust-till-kustbanan, Sydostlänken och E22. Tillsammans innebär det satsningar på drygt 4 miljarder som minskar gapet upp till vad andra regioner får i satsningar. Det här är ett förslag med bred uppbackning från kommuner, regioner och näringsliv.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar