Gå direkt till innehållet
news_image:alt_text

Publicerad 28 Februari, 2018

Utbildning för kommunala tjänstepersoner om kulturella och kreativa näringar


En ny utbildning inom KKN-området för intresserade kommuner kommer att arrangeras i samarbete med fyra av regionerna i Regionsamverkan Syd: Halland, Kronoberg, Skåne och Kalmar län.

Utbildningen äger rum under 2018-2019 och riktar sig till kultur-, näringslivs- och/eller turistchefer i södra Sveriges kommuner. Ämnet är utveckling av kulturella kreativa näringar. Planeringen av utbildningens innehåll och form utformas av ett programråd med representanter från de fem regionerna.

Både kultur- och näringslivs-/turismchefer måste delta

Utbildningen erbjuds alla kommuner, men endast de som anmäler både kultur- och näringslivs-/turismchefen (eller motsvarande) bereds plats. Utbildningen har tre huvudsakliga moment: kunskapsuppbyggnad från forskningen, inspiration från praktiska exempel och gemensamt utvecklingsarbete/diskussion.

Syftet med utbildningen är dels att fördjupa och bredda kunskapen om utveckling av kulturella kreativa näringar och kulturturism, dels att skapa kontaktytor mellan kultur- näringslivs- och turismansvariga i kommunerna och dels att initiera ytterligare utvecklingsarbete för att optimera stödstrukturerna för aktörerna på området.

Kommunens roll

Det övergripande temat för utbildningen är kommunens roll i utvecklingen av kulturella och kreativa näringar. De fem seminarierna är geografiskt spridda i Skåne, Halland, Kronoberg, Blekinge och Kalmar län.

Seminarierna har följande underteman:

Vad är KKN?
Kommunens strategiska roll
Kommunens operativa roll
Företagsfrämjande infrastruktur och system
Affärsutveckling

Inbjudan

En riktad inbjudan skickas ut till målgruppen i början på våren och det första seminariet är äger rum 29-30 maj 2018 i Malmö.

Bakgrund

Under 2016/2017 deltog trettio chefer inom kultur, turism och näringsliv från kommuner i Skåne och Blekinge i den gemensamma uppdragsutbildningen "När kultur är resans mål" vid Lunds universitet, Campus Helsingborg. Deltagarna fick lära mer om verksamhetsutveckling inom kulturella och kreativa näringar i Skåne och Blekinge – alltifrån musikfestivalen Live Green till Wanås Konst. Kursen var en uppdragsutbildning som genomfördes i samarbete mellan Region Skåne, Region Blekinge och Lunds universitet med stöd från Tillväxtverket.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar