Gå direkt till innehållet

Vi söker en verksamhetsutvecklare för bibliotek, barn och unga

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg är den regionala biblioteksverksamheten med uppgift att arbeta med utvecklingsinsatser riktade till folkbiblioteken i de två länen. Vi är för närvarande fyra verksamhetsutvecklare och en regionbibliotekschef men vill bli fler. Region Blekinge är administrativ huvudman för verksamheten som är lokaliserad i både Blekinge och Kronoberg genom kontor i Växjö och Karlskrona.

Vi söker nu en
Verksamhetsutvecklare för bibliotek, barn och unga
100 % visstidsanställning.

Arbetet som verksamhetsutvecklare inom den regionala biblioteksverksamheten innebär att stödja verksamhets- och kvalitetsutveckling vid folkbiblioteken i Blekinge och Kronoberg. Detta genom projekt- och processtöd, kompetensinsatser, handledning och konsultation, omvärldsbevakning samt nätverksbyggande.

Läs mer om tjänsten här.