Gå direkt till innehållet

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att främja, utveckla och göra kultur och fritid tillgänglig för alla i Blekinge. I Attraktiva Blekinge – Blekingestrategin 2014- 2020 spelar kultur och fritid en viktig roll för ökad livskvalitet och attraktionskraft. Nämnden ansvarar för Region Blekinges verksamhet inom kultur- och fritidsområdet samt för de institutioner inom området för vilka Region Blekinge är huvudman. I ansvarsområdet ingår att verkställa regionens kulturpolitik enligt uppdrag från regionstyrelsen, ansvara för uppdrag till verksamheten inom kultur- och fritidsområdet, samt följa upp och utvärdera uppdragen. Nämnden ska enligt närmare anvisningar från regionstyrelsen ansvara för fördelningen av statsbidrag och regionala bidrag (landstinget) till de regionala kultur- och fritidsinstitutionerna i Blekinge, liksom för stödinsatser till folkbildning och ungdomsverksamhet i Blekinge. Kulturnämnden tar fram den regionala kulturplanen för Blekinge.

› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 76-645 56 26

Ivar Wenster (S)

 • Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden
Karin Brunsberg
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 455-202 76

Karin Brunsberg (M)

 • Vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 73-330 89 81

Lena Sandgren (S)

 • Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 70-833 66 45

Patrik Sjöstedt (S)

 • Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden
› Maila mig› Läs mer
Tel:

Claes Jansson (MP)

 • Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden
Lena Häggblad
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 72-363 16 81

Lena Häggblad (C)

 • Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden
› Maila mig› Läs mer
Tel:

Martin Fridh Mathiasson (SD)

 • Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden

Ersättare

› Maila mig› Läs mer
Tel:

Annah Pripp (S)

 • Ersättare i Kultur- och fritidsnämnden
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 73-207 65 79

Ole Sunnerfjell (S)

 • Ersättare i Kultur- och fritidsnämnden
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 70-833 51 83

Håkan Robertsson (S)

 • Ersättare i Kultur- och fritidsnämnden
Ulf Hansson
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 10-118 05 92

Ulf Hansson (V)

 • Ersättare i Kultur- och fritidsnämnden
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 70 -999 48 11

Christer Stenström (M)

 • Ersättare i Kultur- och fritidsnämnden
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 73-399 20 02

Johanna Bengtsson (C)

 • Ersättare i Kultur- och fritidsnämnden
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 708-30 29 74

Margreth Persson (SD)

 • Ersättare i Kultur- och fritidsnämnden