Gå direkt till innehållet

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen är en direktion som består av 23 ledamöter och 23 ersättare (PDF).

Regionstyrelsens arbetsutskott bereder de ärenden som går upp till regionstyrelsen för beslut.

Varje medlem ska representeras av minst två ledamöter och två ersättare. Medlems val av ledamöter och ersättare ska ske i respektive medlems fullmäktigeförsamling. Kommunerna väljer 16 ledamöter och 16 ersättare och landstinget väljer 7 ledamöter och 7 ersättare. Fördelningen av ledamöter och ersättare ska återspegla det sammanlagda valresultatet i Blekinge.

› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 709-31 30 09

Christina Mattisson (S)

 • Ordförande i Regionstyrelsen
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 735-03 30 92

Per-Ola Mattsson (S)

 • 1:e vice ordförande i Regionstyrelsen
Lennarth Förberg
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 708-33 60 33

Lennarth Förberg (M)

 • 2:e vice ordförande i Regionstyrelsen
Christel Friskopp
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 733-54 48 85

Christel Friskopp (S)

 • Ledamot i Regionstyrelsen
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46-456-81 61 24

Helene Björklund (S)

 • Ledamot i Regionstyrelsen
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 734-47 10 11

Kalle Sandström (S)

 • Ledamot i Regionstyrelsen
Kjell-Åke Karlsson
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46-738-32 26 02

Kjell-Åke Karlsson (S)

 • Ledamot i Regionstyrelsen
Magnus Johansson
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 70-810 98 50

Magnus Johansson (S)

 • Ledamot i Regionstyrelsen
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 704-96 87 28

Malin Norfall (S)

 • Ledamot i Regionstyrelsen
› Maila mig› Läs mer
Tel:

Patrik Hansson (S)

 • Ledamot i Regionstyrelsen
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 454-930 20

Sara Rudolfsson (S)

 • Ledamot i Regionstyrelsen
Sara Högelius
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 705-63 92 09

Sara Högelius (V)

 • Ledamot i Regionstyrelsen
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 708-51 17 84

Björn Gustavsson (MP)

 • Ledamot i Regionstyrelsen
Camilla Brunsberg
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 709-3130 01

Camilla Brunsberg (M)

 • Ledamot i Regionstyrelsen
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 76-868 61 31

Gustav Nilsson (M)

 • Ledamot i Regionstyrelsen
Jeppe Johnsson
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 705-30 42 78

Jeppe Johnsson (M)

 • Ledamot i Regionstyrelsen
Magnus Gärdebring
› Maila mig› Läs mer
Tel:

Magnus Gardebring (M)

 • Ledamot i Regionstyrelsen
Ingrid Hermansson
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 709-30 3571

Ingrid Hermansson (C)

 • Ledamot i Regionstyrelsen
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 709-30 37 28

Gunilla Ekelöf (L)

 • Ledamot i Regionstyrelsen
Johannes Chen
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 763-47 72 11

Johannes Chen (oberoende, tidigare KD)

 • Ledamot i Regionstyrelsen
Christopher Larsson
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 708-84 60 01

Christopher Larsson (SD)

 • Ledamot i Regionstyrelsen
Lotta Antman
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 707-50 03 51

Lotta Antman (SD)

 • Ledamot i Regionstyrelsen
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 76-817 39 23

Tommy Strannemalm (SD)

 • Ledamot i Regionstyrelsen

Ersättare

› Maila mig› Läs mer
Tel:

Annika Westerlund (S)

 • Ersättare i Regionstyrelsen
› Maila mig› Läs mer
Tel:

Chatarina Holmberg (S)

 • Ersättare i Regionstyrelsen
Daniel Berg
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 705-34 68 12

Daniel Berg (S)

 • Ersättare i Regionstyrelsen
Elina Gustafsson
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 733-89 19 55

Elina Gustafsson (S)

 • Ersättare i Regionstyrelsen
› Maila mig› Läs mer
Tel:

Jan-Anders Lindfors (S)

 • Ersättare i Regionstyrelsen
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46-708-41 82 30

JanAnders Palmqvist (S)

 • Ersättare i Regionstyrelsen
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 739-73 56 84

Leif Håkansson (S)

 • Ersättare i Regionstyrelsen
Sandra Bizzozero
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 70-147 47 95

Sandra Bizzozero (S)

 • Ersättare i Regionstyrelsen
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46-700-43 13 68

Sara Sakhnini (S)

 • Ersättare i Regionstyrelsen
Tommy Andersson
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 708-27 82 88

Tommy Andersson (S)

 • Ersättare i Regionstyrelsen
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 768-79 77 79

Hélène Nordin (MP)

 • Ersättare i Regionstyrelsen
Tommy Larsson
› Maila mig› Läs mer
Tel:

Tommy Larsson (V)

 • Ersättare i Regionstyrelsen
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 708-44 19 00

Carl-Göran Svensson (M)

 • Ersättare i Regionstyrelsen
› Maila mig› Läs mer
Tel:

Emma Swahn Nilsson (M)

 • Ersättare i Regionstyrelsen
Nina Edlund
› Maila mig› Läs mer
Tel:

Nina Edlund (M)

 • Ersättare i Regionstyrelsen
Patrik Krupa
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 733-57 20 23

Patrik Krupa (M)

 • Ersättare i Regionstyrelsen
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 457-61 82 30

Roger Fredriksson (M)

 • Ersättare i Regionstyrelsen
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 76-242 30 41

Roger Toljamo (C)

 • Ersättare i Regionstyrelsen
Mikael Augustsson
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 702-96 27 61

Mikael Augustsson (L)

 • Ersättare i Regionstyrelsen
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 708-88 98 31

Ingalill Siggelsten Blum (KD)

 • Ersättare i Regionstyrelsen
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 733-58 84 89

Anna-Lena Mattsson (SD)

 • Ersättare i Regionstyrelsen
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 706-14 10 09

Nicolas Westrup (SD)

 • Ersättare i Regionstyrelsen
› Maila mig› Läs mer
Tel:

Tor Billing (SD)

 • Ersättare i Regionstyrelsen