Gå direkt till innehållet

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden till regionstyrelsen och fattar beslut enligt delegation.

› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 709-31 30 09

Christina Mattisson (S)

 • Ordförande i Regionstyrelsens arbetsutskott
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 735-03 30 92

Per-Ola Mattsson (S)

 • 1:e vice ordförande i Regionstyrelsens arbetsutskott
Lennarth Förberg
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 708-33 60 33

Lennarth Förberg (M)

 • 2:e vice ordförande i Regionstyrelsens arbetsutskott
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 734-47 10 11

Kalle Sandström (S)

 • Ledamot i Regionstyrelsens arbetsutskott
Sara Högelius
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 705-63 92 09

Sara Högelius (V)

 • Ledamot i Regionstyrelsens arbetsutskott
Ingrid Hermansson
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 709-30 3571

Ingrid Hermansson (C)

 • Ledamot i Regionstyrelsens arbetsutskott
Lotta Antman
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 707-50 03 51

Lotta Antman (SD)

 • Ledamot i Regionstyrelsens arbetsutskott

Ersättare

Christel Friskopp
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 733-54 48 85

Christel Friskopp (S)

 • Ersättare i Regionstyrelsens arbetsutskott
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 704-96 87 28

Malin Norfall (S)

 • Ersättare i Regionstyrelsens arbetsutskott
› Maila mig› Läs mer
Tel:

Patrik Hansson (S)

 • Ersättare i Regionstyrelsens arbetsutskott
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 768-79 77 79

Hélène Nordin (MP)

 • Ersättare i Regionstyrelsens arbetsutskott
Magnus Gärdebring
› Maila mig› Läs mer
Tel:

Magnus Gardebring (M)

 • Ersättare i Regionstyrelsens arbetsutskott
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 709-30 37 28

Gunilla Ekelöf (L)

 • Ersättare i Regionstyrelsens arbetsutskott
Christopher Larsson
› Maila mig› Läs mer
Tel: +46 708-84 60 01

Christopher Larsson (SD)

 • Ersättare i Regionstyrelsens arbetsutskott