Gå direkt till innehållet

Sammanträden 2018

Regionstyrelsen 19 September, 2018

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Kallelse regionstyrelsens sammanträde 2018-09-19 Protokoll regionstyrelsens sammanträde Ägaranvisning för Almi Företagspartner Blekinge AB Avveckling av kommunalförbundet Region Blekinge Fastställande av länstransportplan för Blekinge 2018-2029 Yttrande; Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35) Ny pris- och produktmodell i samband med införandet av nytt biljett- och betalsystem Priser och produkter i kollektivtrafiken 2019

Kultur- och Fritidsnämnden 7 September, 2018

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Protokoll och handlingar sammanträde i Kultur- och fritidsnämnden 20180907 Beslut: §50 Förslag till verksamhetsplan och budget 2019 Kultur och Fritid §51 Förslag regional biblioteksplan Blekinge Kronoberg

Trafiknämnden 6 September, 2018

 • Protokoll
 • Förslag till verksamhetsplan och budget för trafiknämnden 2019 Justering av AB Transitio bolagsdokument Ändring av delegationsordning för färdtjänst och riksfärdtjänst Hantering av ansökningar om färdtjänst och riksfärdtjänst för personer kvarskrivna i annan kommun

Regionstyrelsens arbetsutskott 5 September, 2018

 • Protokoll
 • Protokoll regionstyrelsens arbetsutskott 2018-09-05

Trafiknämnden 14 Juni, 2018

 • Protokoll
 • Avgiftsfria resor för skolungdomar i öppen närtrafik Ny pris- och produktmodell i samband med införande av nytt biljett- och betalsystem Priser och produkter i kollektivtrafiken år 2019

Regionstyrelsen 13 Juni, 2018

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Regionstyrelsen 2018-06-13 Budget och verksamhetsplan 2019 inför bildandet av regionkommun Region Blekinge 1 januari 2019, delegation samt tidplan Delårsrapport per den 30 april 2018 Prövning av ansvarsfrihet 2017 för kultur- och fritidsnämnden Prövning av ansvarsfrihet 2017 för trafiknämnden Prövning av ansvarsfrihet 2017 för Kommunalförbundet Sydarkivera Aktualisering av Attraktiva Blekinge – regional utvecklingsstrategi för Blekinge 2014–2020 Allmän trafikplikt för regional tågtrafik mellan Karlskrona och Kristianstad Prissättning av resor för skärgårdstrafik mellan fastlandet och Utklippan 2018 Upphandling av Öresundståg 2020 Ny förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera Remissvar; Samrådshandling Nationell havsplan – Östersjön Dataskyddsombud för Region Blekinge Projekt; Nationellt uppdrag 2019 Projekt; Ramprojekt för kulturella och kreativa näringar Projekt; Vinnväxt 2019 – Connected County

Kultur- och Fritidsnämnden 8 Juni, 2018

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Protokoll och handlingar Region Blekinges kultur- och fritidsnämnd 2018 06 08 Beslutsärenden: - Ronneby Folkteater - Främling vad döljer du för mig, revidering av beslut 2018 05 04 - Slutlig fördelning av de regionala studieförbundens verksamhetsbidrag 2018

Regionstyrelsens arbetsutskott 30 Maj, 2018

 • Protokoll
 • Budget och verksamhetsplan 2019 inför bildandet av regionkommun Region Blekinge 1 januari 2019, delegation samt tidplan Delårsrapport per den 30 april 2018 Prövning av ansvarsfrihet 2017 för kultur- och fritidsnämnden Prövning av ansvarsfrihet 2017 för trafiknämnden Prövning av ansvarsfrihet 2017 för kommunalförbundet Sydarkivera Aktualisering av Attraktiva Blekinge – regional utvecklingsstrategi för Blekinge 2014–2020 Allmän trafikplikt för regional tågtrafik mellan Karlskrona och Kristianstad Prissättning av resor för skärgårdstrafik mellan fastlandet och Utklippan 2018 Upphandling av Öresundståg 2020 Ny förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera Remissvar; Samrådshandling Nationell havsplan – Östersjön Projekt; Nationellt uppdrag 2019 Projekt; Ramprojekt för kulturella och kreativa näringar Projekt; Vinnväxt 2019 – Connected County Extra Dataskyddsombud för Region Blekinge Beslut AU Projekt; Vinnväxt 2019 – tilläggsbeslut Projekt; Cesam Blekinge 2018 Projekt; BSR Access Projekt; Ektimmer och Linjeskepp – digitala upplevelser av världsarvet Projekt; Förinkubator BTH & BBI Projekt; Förstudie Elväg E22 Projekt; Förstudie fas 2 – Kulturavet som besöksnäring: Gribshunden och Världsarvsmuseum Projekt; Mat- & livsmedel – De mindre företagen i Blekinge Projekt; Mat- & livsmedel – De större företagen i Blekinge Projekt; Mat- & livsmedel – Fördjupad Matlust och växtkraft i Sveriges trädgård Inriktningsdokument Trafikförsörjningsprogram 2020

Kultur- och Fritidsnämnden 4 Maj, 2018

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Protokoll och handlingar Region Blekinges Kultur- och fritidsnämnds sammanträde 2018 05 04 Beslutsärenden §31 Skrivelse från Filmregion Sydost §32 Stöd till residensutveckling, Blekinge Dansresidens / Unga dansare 2018 §33 Stöd till residensutveckling, Land 404 konstnärsresidens §34 Projekt - Live Green Art §36 Projekt - Lyckå kammarmusikfestival Re-creation II §37 Projekt - Främling vad döljer du för mig §38 Projekt - Bok och hav

Trafiknämnden 26 April, 2018

 • Protokoll
 • Information: Jämställd regional tillväxt Blekinge – kollektivtrafik för alla Ny stadstrafik Ronneby 2018 Ny stadstrafik Karlshamn 2018 Trafikförändringar under trafikåret 2018/2019 Skärgårdstrafik till Utklippan Prissättning av resor för skärgårdstrafik mellan fastlandet och Utklippan 2018 Öresundstågsupphandling Beslut om allmän trafikplikt för regional tågtrafik mellan Karlskrona och Kristianstad Reviderad internbudget 2018 för trafiknämnden Ändring i lokalt regelverk för färdtjänst Information: Uppföljningsrapport kollektivtrafik Blekinge 2017 Rapporter