Gå direkt till innehållet

Sammanträden 2017

Regionstyrelsen 14 Juni, 2017

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Beslutsärenden 1. Val av justerare 2. Godkännande av dagordningen 3. Delårsrapport per den 30 april 2017 4. Återrapportering av upprättade internkontrollplaner 2017 5. Regional kulturplan för Blekinge 2018‐2020 6. Remissutgåva Länstransportplan för Blekinge 2018‐2029 7. Avveckling AScan ekonomisk förening 8. Ansvarsfrihet 2016 för kommunalförbundet Sydarkivera 9. Förslag till ny förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera 10. Projekt; Blekinges bredbands‐ och digitaliseringsstrategi (Region Blekinge) 11. Val/Nominering 12. Inkomna motioner

Regionstyrelsens arbetsutskott 31 Maj, 2017

 • Protokoll
 • Protokoll regionstyrelsens arbetsutskott 2017-05-31

Kultur- och Fritidsnämnden 12 Maj, 2017

Regionstyrelsen 26 April, 2017

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Kallelse till regionstyrelsens sammanträde 2017-04-26 Projekt; TENTacle – ändringsbeslut Årsredovisning 2016 Prövning av ansvarsfrihet 2016 för kultur- och fritidsnämnden Prövning av ansvarsfrihet 2016 för trafiknämnden Reviderad budget 2017 Avrapportering internkontrollplan 2016 Upprättande av internkontrollplan 2017 Program för uppföljning och kontroll av privata utförare Reviderad upphandlingspolicy Övergång till digitala akter Inkomna motioner Information Delegationsbeslut Anmälningsärenden

Regionstyrelsens arbetsutskott 5 April, 2017

 • Protokoll
 • Protokoll regionstyrelsens arbetsutskott 2017-04-05

Kultur- och Fritidsnämnden 17 Mars, 2017

Trafiknämnden 17 Mars, 2017

 • Protokoll
 • Nytt lokalt regelverk och nya/reviderade styrdokument avseende färdtjänst Delegationer för färdtjänst och riksfärdtjänst Utkast till regional cykelstrategi för Blekinge 2018-2029 Årsbokslut 2016

Kultur- och Fritidsnämnden 10 Februari, 2017

Regionstyrelsen 8 Februari, 2017

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Kallelse regionstyrelsen 2017-02-08 Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för Krösatågstrafik Allmän trafikplikt för tågtrafik på sträckan Emmaboda‐Karlskrona Överenskommelse om samfinansiering av åtgärder på Blekinge kustbana Överenskommelse om samfinansiering av åtgärder på Sydostlänken Sydsvenska prioriteringar i infrastrukturen inför perioden 2018‐2029 Svar på motion; Enzons busstrafik i Blekinge Svar på revisionsrapport; Uppföljning av granskning av hantering av   allmänna handlingar Delegation till regionstyrelsens ordförande i brådskande ärenden Firmateckning för Region Blekinge – aktualisering Nominering av ledamot i Öresundståg AB

Regionstyrelsens arbetsutskott 25 Januari, 2017

 • Protokoll
 • Protokoll regionstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25
E_WARNING Error in file Template.php at line 1962: FilesystemIterator::__construct(/home/jhvpnquw/domains/regionblekinge.se/public_html/system/expressionengine/cache/default_site/page_cache/): failed to open dir: No such file or directory