Gå direkt till innehållet

Sammanträden 2018

Kultur- och Fritidsnämnden 9 Februari, 2018

Regionstyrelsen 7 Februari, 2018

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Kallelse regionstyrelsens sammanträde 2018-02-07 Upprättande av intern kontrollplan 2018 Revidering av rambudget 2018 Prissättning av resor för skärgårdslinjen mellan Karlshamn och Karlskrona inför 2018 Överenskommelse inför upphandling av tågfordon för Krösatågen Positionspapper Regionsamverkan Sydsverige – Kultur Firmateckning för Region Blekinge – Aktualisering Gallring vid skanning av allmänna handlingar Remissvar; En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73) Remissvar; Sydarkiveras utveckling Svar på motion; Resandet över länsgräns ska bli lika Svar på medborgarförslag; Tågstopp i Spjutsbygd Anmälan inkomna motioner/medborgarförslag Avsägelser/Val

Regionstyrelsens arbetsutskott 24 Januari, 2018

 • Protokoll
 • Upprättande av intern kontrollplan 2018 Revidering av rambudget 2018 Prissättning av resor för skärgårdslinjen mellan Karlshamn och Karlskrona inför 2018 Överenskommelse inför upphandling av tågfordon för Krösatågen Positionspapper Regionsamverkan Sydsverige – Kultur Firmateckning för Region Blekinge – Aktualisering Gallring vid skanning av allmänna handlingar Remissvar; En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73) Remissvar; Sydarkiveras utveckling Svar på motion; Resandet över länsgräns ska bli lika Svar på medborgarförslag; Tågstopp i Spjutsbygd Remissutgåva Regional bredbandsstrategi för Blekinge 2018–2020 Inriktningsbeslut – deltagande i samverkansplattform, strategiska transportprojekt

Sammanträden 2017

Trafiknämnden 14 December, 2017

 • Protokoll
 • 4. Medborgarförslag tågstopp i Spjutsbygd 5. Öppen närtrafik – ökad tillgänglighet på landsbygden 6. Anropsstyrd anslutning till första avgången mot Göteborg/Stockholm 7. Överenskommelse inför upphandling av tågfordon för Krösatågen 8. Upphandlingsdirektiv skolskjutstrafik med mindre fordon i Karlshamn 9. Prissättning av resor skärgårdslinjen mellan Karlshamn och Karlskrona 2018 10. Förändrade regler avseende trapptransport vid färdtjänst 11. Upphandlingsdirektiv Biljettautomater 12. Internbudget 2018 för Trafiknämnden

Regionstyrelsen 13 December, 2017

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Regionstyrelsens sammanträde 2017-12-13 Internbudget 2018 för regionstyrelsens övriga verksamheter Länstransportplan för Blekinge 2018–2029 Idrottspolitiskt program i Blekinge 2018-2022 Ändring av aktieägaravtal för Öresundståg AB Svar på motion; Gång- och cykelväg mellan Biskopsmåla-Kyrkhult

Kultur- och Fritidsnämnden 8 December, 2017

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Protokoll och handlingar Region Blekinges kultur- och fritidsnämnds sammanträde 2017-12-08 Beslutsärenden: - Revisionsrapport - granskning av kulturplanens genomförande och uppföljning - Region Blekinges Idrottspris 2017

Regionstyrelsens arbetsutskott 29 November, 2017

 • Protokoll
 • Protokoll regionstyrelsens arbetutskott, 2017-11-29 Internbudget 2018 för regionstyrelsens övriga verksamheter Länstransportplan för Blekinge 2018–2029 Idrottspolitiskt program i Blekinge 2018-2022 Positionspapper för kulturen Svar på motion; Gång- och cykelväg mellan Biskopsmåla-Kyrkhult Svar på motion; Resandet över länsgräns ska bli lika Förlängd remisstid Kompetensförsörjningsstrategi 2018-2020

Regionstyrelsen 15 November, 2017

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Kallelse till Regionstyrelsens sammanträde 2017-11-15 Delårsrapport per den 31 augusti 2017 Aktualisering av Regional utvecklingsstrategi – Blekingestrategin Överenskommelse om regional samverkan Regional cykelstrategi för Blekinge 2018-2029 Regional kulturplan för Blekinge 2018-2020 Samverkansavtal och ägaranvisning för Almi Företagspartner Blekinge AB Svar på remiss; Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Svar på remiss; Jämställt Blekinge 2018-2022 Svar på motion; Långsiktigt regionalt fokus på ungdomar Svar på motion; Inför ett inköpsförbud av produkter som innehåller mikroplaster Ändring av Bolagsordning för Öresundståg AB

Kultur- och Fritidsnämnden 10 November, 2017

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Protokoll och handlingar Region Blekinges kultur- och fritidsnämnds sammanträde 2017 11 10 - Idrottspolitiskt program Blekinge 2018-2022 - Ansökan projektmedel Barnfestival 2017-2019 Hällevik (år 2) - Ansökan projektmedel Kulturcrew i nätverket Sydostkultur

Regionstyrelsens arbetsutskott 1 November, 2017

 • Protokoll
 • Protokoll regionstyrelsens arbetsutskott 2017-11-01