Gå direkt till innehållet

Sammanträden 2017

Regionstyrelsens arbetsutskott 29 November, 2017

 • Protokoll
 • Protokoll regionstyrelsens arbetutskott, 2017-11-29 Internbudget 2018 för regionstyrelsens övriga verksamheter Länstransportplan för Blekinge 2018–2029 Idrottspolitiskt program i Blekinge 2018-2022 Positionspapper för kulturen Svar på motion; Gång- och cykelväg mellan Biskopsmåla-Kyrkhult Svar på motion; Resandet över länsgräns ska bli lika Förlängd remisstid Kompetensförsörjningsstrategi 2018-2020

Regionstyrelsen 15 November, 2017

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Kallelse till Regionstyrelsens sammanträde 2017-11-15 Delårsrapport per den 31 augusti 2017 Aktualisering av Regional utvecklingsstrategi – Blekingestrategin Överenskommelse om regional samverkan Regional cykelstrategi för Blekinge 2018-2029 Regional kulturplan för Blekinge 2018-2020 Samverkansavtal och ägaranvisning för Almi Företagspartner Blekinge AB Svar på remiss; Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Svar på remiss; Jämställt Blekinge 2018-2022 Svar på motion; Långsiktigt regionalt fokus på ungdomar Svar på motion; Inför ett inköpsförbud av produkter som innehåller mikroplaster Ändring av Bolagsordning för Öresundståg AB

Kultur- och Fritidsnämnden 10 November, 2017

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Protokoll och handlingar Region Blekinges kultur- och fritidsnämnds sammanträde 2017 11 10 - Idrottspolitiskt program Blekinge 2018-2022 - Ansökan projektmedel Barnfestival 2017-2019 Hällevik (år 2) - Ansökan projektmedel Kulturcrew i nätverket Sydostkultur

Regionstyrelsens arbetsutskott 1 November, 2017

 • Protokoll
 • Protokoll regionstyrelsens arbetsutskott 2017-11-01

Kultur- och Fritidsnämnden 13 Oktober, 2017

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Beslutsärenden Region Blekinges kultur- och fritidsnämnd 2017-10-13 - Delårsbokslut 2017-08-31 - Förslag till sammanträdesplan 2018 - Idrottspolitiskt program Blekinge 2018-2020 - Kulturstipendiater Region Blekinge 2017 - Kulturpris Region Blekinge 2017 - Regional Kulturplan för Blekinge 2018-2020 remiss

Trafiknämnden 12 Oktober, 2017

 • Protokoll
 • 4. Sammanträdesplan 2018 för trafiknämnden 5. Regional cykelstrategi för Blekinge 2018–2029 6. Delårsbokslut för trafiknämnden per 2017-08-31 7. Svar på motion från Centerpartiet – Resandet över länsgräns ska bli lika 8. Information nytt Biljett- och betalsystem

Regionstyrelsen 13 September, 2017

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Priser och produkter i kollektivtrafiken 2018 Budget och verksamhetsplan 2018 Svar på remiss; Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län Svar på remiss; Ett hållbart Blekinge – regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2017–2020 Svar på revisionsrapport; Granskning av upphandlingsförfarandet inom Region Blekinge Sammanträdesdatum för regionstyrelsen 2018 Svar på motion; Landbaserad fiskodling Svar på motion; Gång- och cykelväg mellan Biskopsmåla-Kyrkhult Anmälan inkomna motioner/medborgarförslag Avsägelser Information Delegationsbeslut Anmälningsärenden Övrigt

Regionstyrelsens arbetsutskott 30 Augusti, 2017

 • Protokoll
 • Priser och produkter i kollektivtrafiken 2018 Budget och verksamhetsplan 2018 Svar på remiss; Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län Svar på remiss; Ett hållbart Blekinge – regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2017–2020 Svar på revisionsrapport; Granskning av upphandlingsförfarandet inom Region Blekinge Sammanträdesdatum för regionstyrelsen 2018 Svar på motion; Inför ett inköpsförbud av produkter som innehåller mikroplaster Svar på motion; Landbaserad fiskodling Svar på motion; Gång- och cykelväg mellan Biskopsmåla-Kyrkhult Svar på remiss; Ny målstyrning för transportpolitiken – Trafikanalys rapport (2017:1) Projekt; OECD Monitoring Review Småland Blekinge (Regionförbundet Kalmar län)

Trafiknämnden 15 Juni, 2017

 • Protokoll
 • Priser och produkter 2018 Upphandling skärgårdstrafik i Ronneby 2018 Upphandlingsdirektiv Skärgårdstrafik Hasslö åretrunttrafik 2018 Information Kollektivtrafik på landsbygden Information Remissutgåva länstransportplan Information Uppföljningsrapport kollektivtrafik 2016

Regionstyrelsen 14 Juni, 2017

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Beslutsärenden 1. Val av justerare 2. Godkännande av dagordningen 3. Delårsrapport per den 30 april 2017 4. Återrapportering av upprättade internkontrollplaner 2017 5. Regional kulturplan för Blekinge 2018‐2020 6. Remissutgåva Länstransportplan för Blekinge 2018‐2029 7. Avveckling AScan ekonomisk förening 8. Ansvarsfrihet 2016 för kommunalförbundet Sydarkivera 9. Förslag till ny förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera 10. Projekt; Blekinges bredbands‐ och digitaliseringsstrategi (Region Blekinge) 11. Val/Nominering 12. Inkomna motioner