Gå direkt till innehållet
Repslagarbana och grönska

Aktuella utlysningar

Här samlar vi aktuella ansökningstider för regionala tillväxtmedel och utlysningar inom regional- och socialfondsprogrammen, Interregprogrammen m.fl.

Regionala tillväxtmedel

Region Blekinge har under 2017 ett mycket begränsat beslutsutrymme. Under året planeras därför endast två stycken ansökningstillfällen; ett på våren och ett på hösten. 

Vi ser gärna projekt som på ett tydligt sätt:

 • bidrar till genomförandet av Blekingestrategin och andra relevanta strategier (se länk i högerspalten)
 • integrerar de horisontella perspektiven i planering, genomförande och uppföljning
 • är regionalt förankrade och sker i bred samverkan vad gäller planering, genomförande och finansiering
 • planerar för implementering, lärande och spridning av resultat.

Därutöver ser vi gärna projekt där regionala tillväxtmedel är medfinansiering till EU-program eller annan extern projektfinansiering, t.ex. från Vinnova och Tillväxtverket.

Sista ansökningsdatum

Preliminärt sista ansökningsdatum för hösten är den 11 september (beslut tidigast i november 2017).

Rådgivning

Innan du skickar in ansökan vill vi att du kontaktar projektkontoret för rådgivning och stöd. Ansökningsmaterialet hittar du på sidan för regionala tillväxtmedel.

Tillväxtverkets nationella medel

 • Utlysning: Utveckla modeller för enklare vägar till jobb

Under perioden 23 januari - 30 april har företag, kommuner och organisationer möjlighet att få finansiering för att underlätta för nyanlända och personer som varit utan arbete en längre tid att komma in i arbetsmarknaden. Information om utlysningen finns på Tillväxtverkets hemsida.

 • Utlysning: Kompetens­utveckling  - kulturella och kreativa näringar

Under perioden 27 februari - 18 september har regionala organisationer såsom regionförbund, länsstyrelse, landsting eller motsvarande regionalt självstyrelseorgan/kommunalt samverkansorgan möjlighet att få finansiering för utbildningsprojekt, som syftar till att fördjupa och bredda kunskapen om utveckling av kulturella och kreativa näringar. Information om utlysningen finns på Tillväxtverkets hemsida.

 • Utlysning: Stöd till bransch­organisationer inom  kulturella och kreativa näringar

Under perioden 27 februari - 15 april har branschorganisationer inom de kulturella och kreativa näringarna möjlighet att få finansiering för projekt som syftar till att förbättra de näringsmässiga förutsättningarna för företag i sektorn. Information om utlysningen finns på Tillväxtverkets hemsida.

 • Utlysning: Coachning för ökad digitalisering i företag

Fram t.o.m. den 29 mars har aktörer, som har en närhet till företag inom industri och/eller industrinära tjänster, möjlighet att söka projektmedel för rådgivning och coachning som ökar små- och medelstora företags användning av digital teknik. Information om utlysningen finns på Tillväxtverkets hemsida.

Europeiska Regionalfonden Skåne-Blekinge

Nästa utlysning öppnar den 3 mars och stänger den 12 april. Följande tre insatsområden kommer då att vara öppna för ansökningar:

 • Koldioxidsnål ekonomi
 • Bredband
 • Hållbar stadsutveckling (Malmö)

Prioritering av inkomna ansökningar sker vid Strukturfondspartnerskapets möte den 14 september 2017.

Europeiska Socialfonden Skåne-Blekinge

Ingen öppen utlysning.

Landsbygdsprogrammet

Information om Jordbruksverkets utlysningar.

Östersjöprogrammet

Ingen öppen utlysning.

Södra Östersjöprogrammet

Programmets fjärde utlysning kommer att öppna i slutet av maj 2017 och stänga den 16 juni 2017. Mer information hittar du på Södra Östersjöprogrammets hemsida.

Interreg Europa

Under perioden 1 mars - 30 juni 2017 är programmets tredje utlysning öppen. Mer information hittar du på Interreg Europa.

Kreativa Europa

Ingen öppen utlysning.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Ingen öppen utlysning.