Gå direkt till innehållet
Repslagarbana och grönska

Utlysningar

Här samlar vi aktuella ansökningstider för regionala tillväxtmedel och utlysningar inom regional- och socialfondsprogrammen, Interregprogrammen m.fl.

Regionala tillväxtmedel

Region Blekinge har för närvarande ett begränsat beslutsutrymme och inga aktuella utlysningar, förutom inom Kulturella och kreativa näringar, se särskild utlysning

Rådgivning

Innan du skickar in ansökan vill vi att du kontaktar projektkontoret för rådgivning och stöd. Instruktioner för ansökning hittar du på sidan för regionala tillväxtmedel.

Tillväxtverkets nationella medel

Information om utlysningar finns på Tillväxtverkets hemsida.

Vinnova

Information om utlysningar finns på Vinnovas hemsida.

Svenska Institutet

Information om utlysningar finns på Svenska Insitutets hemsida.

Europeiska Regionalfonden Skåne-Blekinge

Under 2018 är det möjligt att löpande söka medel till förstudier inom programmets samtliga insatsområden.

Det gäller inom insatsområdena hållbar stadsutveckling, bredband och koldioxidsnål ekonomi. En förutsättning är att förstudierna liksom övriga projektstöd ligger i linje med innehåll, aktuella och planerade ramar för utlysningen samt att de med stor sannolikhet förväntas leda till ett genomförandeprojekt inom strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge.

Information om utlysningar finns på Tillväxtverkets hemsida.

Europeiska Socialfonden Skåne-Blekinge

Information om utlysningar finns på ESF-rådets hemsida.

Landsbygdsprogrammet

Information om utlysningar finns på Jordbruksverkets hemsida.

Östersjöprogrammet

Information om utlysningar finns på Östersjöprogrammets hemsida.

Södra Östersjöprogrammet

Information om utlysningar finns på Södra Östersjöprogrammets hemsida samt på Region Blekinges hemsida

Nästa ansökningsdatum: utlysning 6 öppnar 2018-10-01 och stänger 2018-12-18

Interreg Europa

Information om utlysningar finns på Interregs hemsida.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Information om utlysningar finns på Migrationsverkets hemsida.