Gå direkt till innehållet
Repslagarbana och grönska

Aktuella utlysningar

Här samlar vi aktuella ansökningstider för regionala tillväxtmedel och utlysningar inom regional- och socialfondsprogrammen, Interregprogrammen m.fl.

Regionala tillväxtmedel

Region Blekinge har under 2017 ett mycket begränsat beslutsutrymme. Under året planeras därför endast två stycken ansökningstillfällen; ett på våren och ett på hösten. 

Vi ser gärna projekt som på ett tydligt sätt:

 • bidrar till genomförandet av Blekingestrategin och andra relevanta strategier (se länk i högerspalten)
 • integrerar de horisontella perspektiven i planering, genomförande och uppföljning
 • är regionalt förankrade och sker i bred samverkan vad gäller planering, genomförande och finansiering
 • planerar för implementering, lärande och spridning av resultat.

Därutöver ser vi gärna projekt där regionala tillväxtmedel är medfinansiering till EU-program eller annan extern projektfinansiering, t.ex. från Vinnova och Tillväxtverket.

Sista ansökningsdatum

Preliminärt sista ansökningsdatum för hösten är den 11 september (med beslut tidigast i november 2017). I de fall ansökan avser medfinansiering till andra program (exempelvis Regionalfonden) kan ansökan inkomma tidigare så att medfinansieringsintyg kan ordnas i tid. Kontakta projektkontoret för mer information om när du kan skicka in din ansökan.

Rådgivning

Innan du skickar in ansökan vill vi att du kontaktar projektkontoret för rådgivning och stöd. Ansökningsmaterialet hittar du på sidan för regionala tillväxtmedel.

Tillväxtverkets nationella medel

 • Utlysning: Utveckla modeller för enklare vägar till jobb

Under perioden 23 januari - 30 april har företag, kommuner och organisationer möjlighet att få finansiering för att underlätta för nyanlända och personer som varit utan arbete en längre tid att komma in i arbetsmarknaden. Information om utlysningen finns på Tillväxtverkets hemsida.

 • Utlysning: Kompetens­utveckling  - kulturella och kreativa näringar

Under perioden 27 februari - 18 september har regionala organisationer såsom regionförbund, länsstyrelse, landsting eller motsvarande regionalt självstyrelseorgan/kommunalt samverkansorgan möjlighet att få finansiering för utbildningsprojekt, som syftar till att fördjupa och bredda kunskapen om utveckling av kulturella och kreativa näringar. Information om utlysningen finns på Tillväxtverkets hemsida.

 • Utlysning: Stöd till bransch­organisationer inom  kulturella och kreativa näringar

Under perioden 27 februari - 15 april har branschorganisationer inom de kulturella och kreativa näringarna möjlighet att få finansiering för projekt som syftar till att förbättra de näringsmässiga förutsättningarna för företag i sektorn. Information om utlysningen finns på Tillväxtverkets hemsida.

 • Utlysning: Coachning för ökad digitalisering i företag

Fram t.o.m. den 29 mars har aktörer, som har en närhet till företag inom industri och/eller industrinära tjänster, möjlighet att söka projektmedel för rådgivning och coachning som ökar små- och medelstora företags användning av digital teknik. Information om utlysningen finns på Tillväxtverkets hemsida.

Europeiska Regionalfonden Skåne-Blekinge

Nästa utlysning öppnar den 3 mars och stänger den 12 april. Följande tre insatsområden kommer då att vara öppna för ansökningar:

 • Koldioxidsnål ekonomi
 • Bredband
 • Hållbar stadsutveckling (Malmö)

Prioritering av inkomna ansökningar sker vid Strukturfondspartnerskapets möte den 14 september 2017.

Europeiska Socialfonden Skåne-Blekinge

Ingen öppen utlysning.

Landsbygdsprogrammet

Information om Jordbruksverkets utlysningar.

Östersjöprogrammet

Ingen öppen utlysning.

Södra Östersjöprogrammet

Programmets fjärde utlysning kommer att öppna i slutet av maj 2017 och stänga den 16 juni 2017. Mer information hittar du på Södra Östersjöprogrammets hemsida.

Interreg Europa

Under perioden 1 mars - 30 juni 2017 är programmets tredje utlysning öppen. Mer information hittar du på Interreg Europa.

Kreativa Europa

Ingen öppen utlysning.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Ingen öppen utlysning.