Gå direkt till innehållet
Repslagarbana och grönska

Aktuella utlysningar

Här samlar vi aktuella ansökningstider för regionala tillväxtmedel och utlysningar inom regional- och socialfondsprogrammen, Interregprogrammen m.fl.

Regionala tillväxtmedel

Region Blekinge har under 2017 ett mycket begränsat beslutsutrymme. Under året planeras därför endast två stycken ansökningstillfällen; ett på våren och ett på hösten. 

Vi ser gärna projekt som på ett tydligt sätt:

  • bidrar till genomförandet av Blekingestrategin och andra relevanta strategier (se länk i högerspalten)
  • integrerar de horisontella perspektiven i planering, genomförande och uppföljning
  • är regionalt förankrade och sker i bred samverkan vad gäller planering, genomförande och finansiering
  • planerar för implementering, lärande och spridning av resultat.

Därutöver ser vi gärna projekt där regionala tillväxtmedel är medfinansiering till EU-program eller annan extern projektfinansiering, t.ex. från Vinnova och Tillväxtverket.

Sista ansökningsdatum

Måndag 13 februari 2017, kl. 16.00 (beslut tidigast i april 2017).

Preliminärt sista ansökningsdatum för hösten är den 11 september. 

Rådgivning

Innan du skickar in ansökan vill vi att du kontaktar projektkontoret för rådgivning och stöd. Ansökningsmaterialet hittar du på sidan för regionala tillväxtmedel.

Tillväxtverkets nationella medel

Under perioden 23 januari - 30 april har företag, kommuner och organisationer möjlighet att få finansiering för att underlätta för nyanlända och personer som varit utan arbete en längre tid att komma in i arbetsmarknaden. Information om utlysningen finns på Tillväxtverkets hemsida

Europeiska Regionalfonden

Nationella programmet

Ingen öppen utlysning.

Regionala programmet Skåne - Blekinge

Nästa utlysning öppnar den 3 mars och stänger den 12 april. Följande tre insatsområden kommer då att vara öppna för ansökningar:

  • Koldioxidsnål ekonomi
  • Bredband
  • Hållbar stadsutveckling (Malmö)

Prioritering av inkomna ansökningar sker vid Strukturfondspartnerskapets möte den 14 september 2017.

Europeiska Socialfonden

Under perioden 16 december - 28 februari 2017 öppnar två utlysningar i Sydsverige. Inom programområde 1 är inriktningen kompetens- och verksamhetsutveckling för hälsa och hållbart arbetsliv. Inom programområde 2 handlar utlysningen om strategisk samverkan mot ohälsa. Information om utlysningarna finns på ESF-rådet Sydsveriges hemsida.

Landsbygdsprogrammet

Information om Jordbruksverkets utlysningar.

Östersjöprogrammet

Nu är programmets andra utlysning öppen för ansökningar. Utlysningen har öppet för så kallade concept notes mellan septemer 2016 och januari 2017. Utlysningen är öppen inom alla tre prioriteringsområden:

  • Capacity for innovation
  • Management of natural resources
  • Sustainable transport

Information om Östersjöprogrammet.

Södra Östersjöprogrammet

Programmets fjärde utlysning kommer att öppna under våren 2017 och stänga den 16 juni 2017.

Den andra utlysningen för såddfinansiering är inriktad på transport och arbetsmarknad och stänger den 31 januari 2017. Mer information hittar du på Södra Östersjöprogrammets hemsida.

Interreg Europa

Under perioden 1 mars - 30 juni 2017 öppnar programmets tredje utlysning. Information om Interreg Europa.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Under perioden 16 januari 2017 till och med 3 mars 2017 går det att ansöka om medfinansiering från Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden i Sverige. Utlysningen är öppen för aktörer som vill arbeta med projekt inom samtliga specifika mål inom det nationella programmet. Mer information hittar du på Migrationsverkets hemsida.