Gå direkt till innehållet
Utblommad maskros

Projektfinansiering

Vi jobbar med:

  • Information om finansiering av projekt
  • Projektrådgivning om regionala tillväxtmedel och EU:s strukturfonder
  • Projektutveckling
  • Beredning av projektansökningar
  • Uppföljning, granskning och lärande av projekt

Kontakta gärna oss om du har idéer och frågor om projektfinansiering och projektansökningar. Vi kan ge projektrådgivning för regionala tillväxtmedel, regional- och socialfonden och Interreg södra Östersjöprogrammet.

För andra EU-program och nationella program är vår ambition att bidra med en överblick, vara ett bollplank samt guida vidare till mer information och relevanta kontakter. För en mer ingående rådgivning om EU-projekt rekommenderar vi att du vänder dig direkt till ansvarig myndighet för programmet.