Gå direkt till innehållet

Kulturstipendium

Region Blekinge delar årligen ut stipendier till sökande inom samtliga kulturområden såväl som journalistik och humanitär verksamhet. Stipendium kan tilldelas person född eller bosatt i Blekinge eller med annan anknytning till Blekinge. Ansökan kan göras enskilt eller i grupp, även föreningar kan söka. Sista ansökningsdag är den 1 september innevarande år.

Ansökan skickas till:
Region Blekinge
Valhallavägen 1

371 41 Karlskrona

 

Kulturstipendiaterna 2016 var:

Annika Pettersson kommer från Jämjö. Annika har en masterexamen inom smycken på Konstfack. Stipendiet ska ge stöd under vidareutbildningen på Konstfack, under ett forskningsförberedande år inom institutionen CRAFT. 

Karolina Bång är född och uppvuxen i Karlskrona och har gått tre-årig serieskaparutbildning vid Serieskolan på Kvarnby folkhögskola i Malmö. Stipendiet ska ge möjlighet att färdigställa ett kommande seriealbum, det fjärde i ordningen, som handlar om den sociala atmosfären i en svensk storstad. Boken är normkritisk precis som de tre tidigare utgivna böckerna.

Kalle Lindmark är född i Blekinge. Kalle är konstnär, utbildad vid Konsthögskolan i Malmö och The Cooper Union School of Art i New York. Stipendiet ska ge möjlighet att bo och verka som konstnär i London under hösten 2016 för att utveckla sitt konstnärsskap.

Emelie Hag Sandelius kommer från Karlshamn och är verksam som skådespelare och koreograf. Emelie är utbildad musikalartist vid Performing Arts School i Göteborg och danspedagog vid Danshögskolan i Stockholm. Stipendiet ska ge möjlighet att vidareutvecklas genom utbildning och kurser. Emelie vill bland annat utvecklas inom rollen som koreograf och pedagog för revyer, teatrar och dansföreställningar.