Gå direkt till innehållet

Projektmedel

Projektmedel går att söka till utvecklingsprojekt som på kort eller lång sikt bidrar till att utveckla kulturen och samhällslivet i Blekinge. Projekten skall vara intressanta för en stor del av regionen och nya former för samverkan samt projekt med målgruppen för barn och unga prioriteras. Projekten ska förhålla sig till de regionala prioriteringarna i Blekinge regionala kulturplan 2018-2020. Projektmedel kan sökas av regionala kulturverksamheter, organisationer, ideella föreningar och kommuner. Projektmedel kan inte sökas av företag eller privatpersoner.

Ansökan kan lämnas in när som helst under året. Kontakta oss gärna om du har en projektidé. 

- Bidrag beviljas med maximalt 50 procent av totalkostnaden.
- Ordinarie eller återkommande verksamhet är inte stödbart.
- Projektmedel kan beviljas under maximalt tre år och beviljas ett år i taget.

Region Blekinge prioriterar projekt som:
-har ett regionalt mervärde och bidrar till Blekinges utveckling och attraktionskraft
-består av samverkan mellan aktörer och över konstområden
-har en hög konstnärlig kvalitet och bidrar till förnyelse av kulturlivet
-bidrar till jämställdhet och mångfald inom kulturområdet.

E_WARNING Error in file Template.php at line 1962: FilesystemIterator::__construct(/home/jhvpnquw/domains/regionblekinge.se/public_html/system/expressionengine/cache/default_site/page_cache/): failed to open dir: No such file or directory