Gå direkt till innehållet
Ekollon och ekblad i grönska

Regionala tillväxtmedel

Region Blekinge har det regionala tillväxtansvaret i Blekinge och ansvarar för statliga medel för regional tillväxt. Projektägare kan ansöka om medel för projekt med regional karaktär, som ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin.

De statliga medlen styrs av en särskild förordning (2003:596), som bland annat anger att projekten ska vara tidsbegränsade och att projektmedlen får uppgå till maximalt 50 procent av kostnaderna. Därutöver ska projekten vara väl avgränsade från ordinarie verksamhet. Observera att projektmedlen betalas i efterskott mot upparbetade kostnader.

Ta hjälp av Region Blekinge

Det finns ofta många frågetecken kring projektfinansiering och projektansökningar. Ta gärna kontakt med någon av oss innan du skriver din ansökan för att få råd och stöd om hur du går vidare. Vi ser gärna att du först fyller i en projektskiss för att vi ska få en första bild av projektets innehåll.

Vad kan stödjas?

  • Projekt som har en koppling till Blekingestrategin.
  • Projekt som överensstämmer med krav och villkor i eventuell utlysning.
  • Projekt som växlar upp de regionala tillväxtmedlen med extern finansiering, exempelvis från EU-program, prioriteras.

Vilka kan söka?

Kommuner, myndigheter, universitet och högskolor, ideella- och ekonomiska föreningar samt samverkansbolag. Enskilda företag och privatpersoner kan däremot inte söka regionala tillväxtmedel.

Ansökan och beslut

Ansökan med tillhörande budget görs på särskilda blanketter och ska skickas in sparad i PDF-format (ej scannad) via e-post till:

projektkontoret@regionblekinge.se

OBS: Projektnamnet ska skrivas i ämnesraden.

Beslutstillfället styrs av hur mycket medel som sökts. Om det sökta beloppet från Region Blekinge uppgår till maximalt 100 000 kr är det regiondirektören som beslutar på delegation av Regionstyrelsen. Belopp över 100 000 kr upp till 1 miljon kr beslutas av Regionstyrelsens AU (RSAU) medan belopp över 1 miljon kr beslutas av Regionstyrelsen.

Ansökningsdatum

Aktuella utlysningar hittar du under aktuella utlysningar.

Redovisning och ansökan om utbetalning

Vid ansökan om utbetalning lämnas en läges- alternativt slutrapport, som innehåller en beskrivning av hur projektet utvecklats och redovisning av nedlagda kostnader enligt budget. Underlag som ska bifogas framgår av handledningen för regionala tillväxtmedel. 

Ansökan om utbetalning med tillhörande underlag görs på särskilda blanketter och ska skickas in sparad i PDF-format (ej scannad) via e-post till:

projektkontoret@regionblekinge.se

OBS: Projektnamnet ska skrivas i ämnesraden.

Dokument och blanketter

Till höger hittar du de blanketter och anvisningar du behöver för att söka och rapportera ditt projekt.

E_WARNING Error in file Template.php at line 1962: FilesystemIterator::__construct(/home/jhvpnquw/domains/regionblekinge.se/public_html/system/expressionengine/cache/default_site/page_cache/): failed to open dir: No such file or directory