Gå direkt till innehållet

Bilden av attraktiva Blekinge

På gång

Inom besöksnäringen arbetar VisitBlekinge AB med att marknadsföra länet på de prioriterade målmarknaderna Tyskland, Danmark, Holland och Polen. I Sverige sker marknadsföringen främst inom en 20 mils radie utanför länet. Kampanjer, magasin och den gemensamma informations- och bokningsplattformen VisitBlekinge.se är några av de verktyg som bolaget har att arbeta med.

Ett flertal projekt har startats upp under hösten 2016. I projektet ”Competence Academy Tourism - Affärsutveckling för små och medelstora företag inom besöksnäringen” kommer företag i Skåne och Blekinge att erbjudas behovsanpassad kompetensutveckling för att öka sin konkurrenskraft och bli långsiktigt mer attraktiva för besökare i Sydsverige.

Projektet ”Arkipelagrutten - Hållbara outdoorprodukter utmed leder på land och vatten” har Region Blekinge som projektägare. Projektet kommer att genomföras av den ideella föreningen Blekinge Arkipelag. Med hjälp av VisitBlekinge lyfter vi Blekinge som outdoordestination med tydligt fokus på kust och skärgård.

Attractive Hardwoods är ett projekt där Skogsstyrelsen i Blekinge är projektägare och Region Blekinge finns med som så kallade ”WP-ledare”. Det betyder att Region Blekinge har ansvar för olika arbetsområden som Blekingeleden, reseanledningar, marknadsföring- och marknadsundersökningar.

Syftet med bilden av Attraktiva Blekinge

Syftet med arbetet att skapa bilden av det Attraktiva Blekinge är att få fler människor att vilja flytta hit, etablera sitt företag här och besöka oss. Människor behöver en positiv bild eller en relation till en plats för att överväga att flytta dit. Det är därför viktigt att göra Attraktiva Blekinge känt både i och utanför Sverige. 

Det är av betydelse att vi lyfter fram våra styrkor och våra unika tillgångar som exempelvis världsarv, biosfärsområde och unika natur- och kulturmiljöer. 
Helheten är nyckeln. Det ska vara känt att Blekinge är en plats som erbjuder hög livskvalitet och ett rikt arbetsliv. För att kommunikationen ska få verkan måste löftet om Attraktiva Blekinge infrias genom framgångsrika insatser inom Blekingestrategins övriga insatsområden. 

Omvärlden ska också känna till Blekinges styrkor:
Blekinges geografiska läge
Blekinge har ett strategiskt läge nära växande marknader i det nya, öppna Europa. Eftersom Blekinge är tillgängligt är det både enkelt att hälsa på släkt och vänner där man bodde tidigare och använda sin bakgrund för att bygga nya affärsrelationer med Blekinge som bas.

Blekinges kust och skärgård
Ett unikt kustlandskap och en orörd skärgård med underbara vatten ger stora möjligheter för den som söker rekreation eller havsnära miljöer att arbeta och leva i. 

Kreativitet och innovationsförmåga
I Blekinge finns en kreativitet och ett innovationsklimat som präglar allt från industri och kultur till landsbygdsutveckling.

Besöksnäringen ett skyltfönster
När besökare kommer till Blekinge ger det en unik möjlighet för oss att skapa en personlig relation som kan utvecklas till att den tillfällige gästen vill flytta hit permanent. Det är därför viktigt att utveckla besöksnäringen i Blekinge så att vi attraherar fler besökare genom att bland annat erbjuda fler reseanledningar att besöka Blekinge. 

Trovärdiga ambassadörer
Vi som bor och verkar i Blekinge är Attraktiva Blekinges mest trovärdiga ambassadörer. Med en positiv självbild, stärkt identitet och ett Attraktivt Blekinge att berätta om är vi oslagbara marknadsförare.