Gå direkt till innehållet

Competence Academy Tourism

Competence Academy Tourism

Competence Academy Tourism är ett samarbete mellan Tourism in Skåne och Region Blekinge, som med stöd av Europeiska Socialfonden (ESF) syftar till att kompetensutveckla små företag inom besöksnäringen. Genom projektet kommer deltagande företag att erbjudas kompetensutveckling av sin verksamhet och personal – utefter de utvecklingsbehov som företaget har.

Deltagande företag kommer under våren 2017 att genomgå en kartläggning av företagets utvecklingsbehov samt medarbetarnas individuella kompetensbehov. Utefter detta skapas en ”tillväxt- och kompetensplan” för varje företag som ligger till grund för de utbildningar som kommer att erbjudas. Utbildningsinsatserna baseras på de behov företaget har för att kunna lyfta och utveckla sin verksamhet. Under utbildningsperioden har deltagarna möjlighet att bygga på och mixa olika utbildningar utefter behov.

Läs mer i vår Digitala Informationsfolder 

 

Utbildningområden


Under perioden höst 2017 till höst 2019 genomför vi olika utbildningsinsatser, huvudsakligen inom följande områden:

Hållbart företagande
Hjälper företag att knäcka koden till hållbar utveckling och justera företaget mot att bli mer hållbart 
Digitalisering 
Fokuserar på att ge verktyg och kunskap för att förstå och använda digitala möjligheter för att göra mer välgrundade beslut, samt få bättre synlighet och tillgänglighet.
Internationalisering
Centralt för dessa insatser är att hjälpa företag att ta del av utländska besök och anpassa produkter och tjänster för den internationella  besökaren.
- Vad grundar den internationella besökaren sina beslut på?

”Deltagande företag och individer kommer i stor utsträckning ha möjlighet att påverka projektets utformning, innehåll och genomförande”
 

Är du intresserad av att delta?


Varför ska jag vara med i projektet?

Genom att delta i projektet stärker du och utvecklar din verksamhet. Du får med dig ny kunskap och verktyg för att lyfta företaget och öka lönsamheten.
I den här korta filmen berättar ett av alla företag som valt att delta i insatserna om varför de vill vara med.

 

Bild som visar fördelar med att vara med i projektet

 

För att åstadkomma detta erbjuds projektets deltagare utveckling inom flera områden:

 • Uppnå bättre Internationell marknadsföring och synlighet
  Kunskap om den internationella besökarens behov, önskemål och förväntningar är basen för att verkligen nå de internationella marknaderna. Genom att vara närvarande på de internationella arenorna blir det enklare att locka utländska kunder som planerar att besöka Sverige till att besöka även dittföretag 

 • Se fördelarna med Digitaliseringen
  Genom att ta tillvara på information och analysera data går det idag att förstå sin kundgrupp på ett sätt som aldrig varit möjligt innan.
  - Lär dig hur du når olika kundgrupper på bästa sätt och effektivisera administrationen

 • Stärka konkurrenskraften med Hållbart företagande 
  Hållbarhet är dagens språk och många vill helst spendera sina pengar hos de som driver företag på ett hållbart sätt. Lär dig att möta kraven på hållbarhet och få hjälp att behärska utmaningar för att säkra affärer och bygga ett långsiktigt jämställt och hållbart företag för framtiden 

 • Min personal är mitt allt   
  – Genom att erbjuda dina anställda personlig utveckling och samtidigt utveckla ditt företag skapar du dig ett Verktyg för att bredda rekryteringsbasen och skapa bättre förutsättningar för en långsiktig kompetensförsörjning

 • Bli en smartare företagare genom Affärsutvecklingsprogram 
  Varumärkesarbete, segmentering och att ha koll på marknaden är viktigt, men för att bedriva framgångsrikt innovationsarbete krävs ett strukturerat arbetssätt. Där du kan använda all den kunskap om marknader, kunder, förändringar, trender, tekniker och köpbeteende som finns i och utanför företaget. 

 • Få kunskap och inspiration genom Utökat nätverk
  Genom att delta i projektet kommer du att träffa andra små företagare och har chans att utöka kontaktnätet och utbyta idéer med andra företag i Skåne/Blekinge

 • Visualisera kartbilden för ditt företag genom att arbeta fram din Tillväxtplan 
  – Genom att få en Nulägesanalys av företagets behov med förslag på vilka kompetenser behövs kommer du få en framåtriktad kompetens- och tillväxtplan som du kan använda även i framtiden för att vidareutveckla ditt företag

 

Hur gör jag för att delta?

Skicka in din intresseanmälan redan idag om du är intresserad av att delta.

 

Vad händer framöver?


Vi har redan 110 företag klara, men än finns det några platser kvar!
Under våren 2017 kommer deltagande företag att genomgå en kartläggning av företagets utvecklingsmöjligheter, vilket matchas med medarbetarnas individuella kompetensutvecklingsmöjligheter. Utifrån detta skapas en ”tillväxt- och kompetensplan” för varje företag, som ligger till grund för de utbildningar som kommer att erbjudas. Utbildningsinsatserna skräddarsys utifrån de behov företaget har för att kunna lyfta och utveckla sin verksamhet..

flödesschema Competence Academy Tourism

 

Kostar det något?


Bidraget från Europeiska Socialfonden (på drygt 12 miljoner, totalt omsluter projektet drygt 16 miljoner) täcker alla utbildningskostnaderna.
Ni bidrar med ert engagemang och tid.
Desto större engagemang desto större utbyte får ni!

Se detta som en unik möjlighet till att höja kompetensen i ert företag. 
 

Vem kan delta?


Projektet riktar sig mot små företag* inom besöksnäringen med upp till 50 anställda i Skåne och Blekinge. Utbildningsinsatserna riktar sig till alla på företaget: både ledning och medarbetare.
För att alla deltagare ska få ut så mycket som möjligt av projektet och eftersom platserna är begränsade reserverar vi oss för möjligheten att eventuellt göra ett urval av kandidater.
Vi prioriterar i det läget:

 • Företag som uttalar ett aktivt intresse och behov att vidareutveckla sin verksamhet och kompetenser.
 • Företag som vill utöka sin kunskap om digitalisering och internationella marknader.


*Enligt ESF riktlinjer kan vi inte erbjuda plats till företag med fler än 50 anställda (vilket gör att företag som ingår i en större koncern – t.ex. en hotellkedja – inte kan delta). Vi kan inte heller erbjuda plats för ideella- och ekonomiska föreningar, kommunala verksamheter eller enskilda firmor som inte utgör en huvudsysselsättning.