Gå direkt till innehållet

Competence Academy Tourism

Competence Academy Tourism

Competence Academy Tourism är ett samarbete mellan Tourism in Skåne och Region Blekinge, som med stöd av Europeiska Socialfonden (ESF) syftar till att kompetensutveckla små företag inom besöksnäringen. Genom projektet kommer deltagande företag att erbjudas kompetensutveckling av sin verksamhet och personal – utefter de utvecklingsbehov som företaget har.

Deltagande företag har under våren 2017 genomgått en kartläggning av företagets utvecklingsbehov samt medarbetarnas individuella kompetensbehov. Utefter detta har det skapats en ”tillväxt- och kompetensplan” för varje företag som ligger till grund för de utbildningar som kommer att erbjudas. Utbildningsinsatserna baseras på de behov företaget har för att kunna lyfta och utveckla sin verksamhet. Under utbildningsperioden har deltagarna möjlighet att bygga på och mixa olika utbildningar utefter behov.

Läs mer i vår Digitala Informationsfolder 

 

Utbildningområden


Under perioden höst 2017 till höst 2019 genomför vi olika utbildningsinsatser, huvudsakligen inom följande områden:

Hållbart företagande
Hjälper företag att knäcka koden till hållbar utveckling och justera företaget mot att bli mer hållbart 
Digitalisering 
Fokuserar på att ge verktyg och kunskap för att förstå och använda digitala möjligheter för att göra mer välgrundade beslut, samt få bättre synlighet och tillgänglighet.
Internationalisering
Centralt för dessa insatser är att hjälpa företag att ta del av utländska besök och anpassa produkter och tjänster för den internationella  besökaren.
- Vad grundar den internationella besökaren sina beslut på?

”Deltagande företag och individer kommer i stor utsträckning ha möjlighet att påverka projektets utformning, innehåll och genomförande”
 

 


 

 

E_WARNING Error in file Template.php at line 1962: FilesystemIterator::__construct(/home/jhvpnquw/domains/regionblekinge.se/public_html/system/expressionengine/cache/default_site/page_cache/): failed to open dir: No such file or directory