Gå direkt till innehållet

Competence Academy Tourism

Competence Academy Tourism

Competence Academy Tourism är ett samarbete mellan Tourism in Skåne och Region Blekinge, som med stöd av Europeiska Socialfonden (ESF) syftar till att kompetensutveckla små företag inom besöksnäringen. Genom projektet erbjuds deltagande företag kompetensutveckling av sin verksamhet och personal – utefter de utvecklingsbehov som företaget har.

Deltagande företag gjorde, under våren 2017, en kartläggning av företagets utvecklingsbehov samt medarbetarnas individuella kompetensbehov. Utifrån detta skapades en ”tillväxt- och kompetensplan” för varje företag som legat till grund för de utbildningar som erbjuds. Utbildningsinsatserna baseras på de behov företaget har för att kunna lyfta och utveckla sin verksamhet. Under utbildningsperioden har deltagarna möjlighet att bygga på och mixa olika utbildningar utefter behov.

 

Utbildningområden


Under perioden höst 2017 till höst 2019 genomför vi olika utbildningsinsatser, huvudsakligen inom följande områden:

Affärsutveckling
Genom en onlineutbildning i 8 block får deltagarna möjlighet att vässa sin affärsplan, sätta mål och hita vägen till ett hållbart företagande.
Hållbart företagande
Hjälper företag att knäcka koden till hållbar utveckling och justera företaget mot att bli mer hållbart 
Digitalisering 
Fokuserar på att ge verktyg och kunskap för att förstå och använda digitala möjligheter för att göra mer välgrundade beslut, samt få bättre synlighet och tillgänglighet.
Internationalisering
Centralt för dessa insatser är att hjälpa företag att ta del av utländska besök och anpassa produkter och tjänster för den internationella  besökaren.
- Vad grundar den internationella besökaren sina beslut på?