Gå direkt till innehållet

BSR Interconnect

Projektet BSR Interconnect syftar till att koppla samman regionala kollektivtrafiksystem i södra Östersjöområdet och etablera ett internationellt och sektorsövergripande nätverk. Aktiviteterna ska också bidra till att öka synligheten för den gränsöverskridande kollektivtrafiken på regionala, nationella och internationella nivåer genom en gemensam policy och samordnade åtgärder.

Region Blekinge är projektägare med samverkanspartners i Sverige, Polen, Estland och Tyskland.

Under projekttiden ska en projektansökan till Interreg South Baltic förberedas.

Projektet pågår under januari 2016 – januari 2017 och finansieras av Svenska institutet med totalt 440 000 kr.