Gå direkt till innehållet

Miljö, energi och klimat

Hållbarhetsfrågor är en viktig del i arbetet för regional utveckling. Inom det breda området hållbarhet fokuserar Region Blekinge på vissa intresseområden, nämligen miljö, energi, klimat, vatten med Östersjöns miljöproblem samt folkhälsa.

Fokusfrågorna ska leda till näringslivsmöjligheter och en hållbar regional utveckling. I omställningen till ett hållbart samhälle är möjligheterna mycket stora för näringslivet både inom regionen och exportmöjligheter.

Region Blekinge ska också vara aktiv för att bidra till att de regionala miljömålen uppfylls med särskilt fokus på energi, klimat och Östersjöfrågor. I det arbetet samverkar regionen med Länsstyrelsen i Blekinge och kommunerna. Inom Klimatsamverkan Blekinge arbetar regionen i samverkan med en bred representation i länet med att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser. Klimatsamverkan Blekinge samverkar också med motsvarande forum i Kalmar och Kronobergs regioner.