Gå direkt till innehållet

Smart produktion

Smart produktion i tillverkande och bearbetande företag är ett projekt som ska sprida kunskap om digitalisering till blekingsk industri.

Industri 4.0 är ett begrepp som kommer från Tyskland och syftar på smart produktion där allt i produktionskedjan i ett tillverkande företag är uppkopplat och bär med sig information för att kunna utbyta den med andra delar i produktionsprocessen. En smart fabrik kan med hjälp av informationen styra sin produktionsprocess. Projektet Smart produktion i tillverkande och bearbetande företag ska under tre år anordna seminarier, branschöverskridande möten och fördjupade workshops. Aktiviteterna syftar till att föra samman traditionell, tillverkande industri med informations- och kommunikationstekniska företag för att underlätta digitalisering av produktionsprocessen.

Målet är att öka digitaliseringskapaciteten i länets små- och medelstora tillverkande och bearbetande företag. Efter projektet ska företagen ha fått ökad insikt och kunskap om innebörden i och betydelsen av Industri 4.0 och fått ökad insikt i varandras branscher vilket kan skapa nya affärsmöjligheter och konstellationer.

Projektägare: Region Blekinge i samarbete med Telecom City, Tech Network och Swedish Waterjet lab.
Medel från Europeiska Regionalfonden: 4,9 miljoner kronor.