Gå direkt till innehållet

Attraktiva Blekinge för unga

Blekinges arbete för unga är en del i en flernivåsamverkan för social hållbarhet på lokal, regional, nationell och EU-nivå som syftar till att Blekinge ska vara attraktivt för unga att leva och bo i.

Lokalt

Blekinges kommuner och andra aktörer gör insatser för unga.

Regionalt

  • Blekingestrategin pekar på vikten av att Blekinge erbjuder goda förutsättningar för unga att leva och bo i Blekinge. 
  • Ungdomskraft Blekinge är ett initiativ där länets aktörer beskriver målsättningar, arbetssätt och fokusområden för att halvera ungdomsarbetslösheten i Blekinge till år 2017.  

Region Blekinge arbetar för sektorsövergripande samverkan kring ungas framtid på lokal, regional och nationell nivå.

Ungdomspolitiken i Sverige

Ungdomspolitiken prioriterar särskilt:

  • ungas inflytande
  • ungas egen försörjning
  • ungas psykiska hälsa

Alla statliga beslut och insatser ska ha ett ungdomsperspektiv.

Europa

Blekinges Unga Lyfter är ett regionalt projekt i Blekinge där Blekinges kommuner, Landstinget Blekinge och Arbetsförmedlingen i samverkan och med finansiering från Europerska Socialfondens Sysselsättningsinitiativ i programområdet 3 stöder unga som varken arbetar eller studerar.

Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling