Gå direkt till innehållet
Logotyp Europeiska unionen Europeiska socialfonden

Europa

Blekinges Unga Lyfter är ett regionalt projekt i Blekinge där Blekinges kommuner, Landstinget Blekinge och Arbetsförmedlingen i samverkan och med finansiering från Europerska Socialfondens Sysselsättningsinitiativ i programområdet 3 stöder unga som varken arbetar eller studerar.

Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Blekinges Unga Lyfter 2.0 har på inbjudan från EU-kommissionen på plats i Bryssel presenterat Blekinges arbete för unga. EU-kommissionen har även uppmärksammat Blekinges Unga Lyfter i en broschyr om framgångsrika projekt inom Europeiska socialfondens sysselsättningsinitiativ. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7940&type=2&furtherPubs=yes