Gå direkt till innehållet

Kommunalt

Navigatorcentrum och Blekingemodellen

Blekingekommunernas samverkan kring att stärka och matcha unga mot arbetsmarknaden har utvecklats till samhandling där samtliga kommuner nu möter sina unga invånare under ett gemensamt namn - Navigatorcentrum.  

Navigatorcentrum är fysiska platser, etablerade i varje kommun, som erbjuder unga en väg in och flera vägar ut till hela Blekinges arbetsmarknad. Navigatorcentrum erbjuder personlig utveckling, stöd i jobb- och praktiksök, CV-skrivande, studie- och företagsbesök och kunskap i hälsa, jämställdhet och personlig ekonomi.

Nu kan exempelvis en ung Olofströmsbo genom sitt lokala Navigatorcentrum erbjudas praktik i Sölvesborg, arbetslivorienterad rehabilitering i Karlshamn, entreprenörskurs i Karlskrona eller jobb i Ronneby. Kommunerna ser Blekinges unga som en gemensam resurs och tar gemensamt ansvar för att stödja unga på väg till arbetsmarknaden oavsett var man bor i länet. Detta kallar kommunerna för Blekingemodellen.

Samverka med kommunerna

Alla unga är individer med egna förutsättningar - därför ligger stort fokus på att skapa en flora av vägar ut mot arbetsmarknaden. Det ska finnas vägar till arbetsmarknaden för alla!

Under våren 2015 har kommunerna arrangerat lokala workshops för att se över intresse och möjligheter till samverkan med andra aktörer - bl.a. inför kommande ansökningar. Kontakta gärna din kommuns arbetsmarknadssenhet för mer information.