Gå direkt till innehållet

Regionalt

Blekingestrategin 

Förnyelse och utveckling i företag och offentlig verksamhet förutsätter ungas engagemang.

Blekinges utveckling är kopplad till förmågan att attrahera unga.  

Regional handlingsplan - Ungdomskraft Blekinge

Ungdomsarbetslösheten i Blekinge har efter fordons- och finanskriserna etablerat sig på en hög nivå som utmärker sig i riket. 

I intiativet Ungdomskraft Blekinge har blekingeaktörer tagit fram en handlingssplan för att halvera ungdomsarbetslösheten i Blekinge till år 2017. Handlingsplanen (pdf) beskriver aktörernas samsyn kring målsättningar, arbetssätt och fokusområden för att lösa ungdomsarbetslösheten.