Gå direkt till innehållet
Pojke som lägger ut stjärnor i ring på strand

Finansiering

Sysselsättninginitiativet för unga

Europeiska socialfonden riktar inom sitt nya programområde 3, även kallat Sysselsättningsinitiativet för unga, särskilda medel för arbetsmarknadspolitiska åtgärder till tre regioner i Sverige som har hög ungdomsarbetslöshet. 

Hälften av de medel som finns inom programområde 3 tilldelas Ung Framtid - ett nationellt projekt som Arbetsförmedlingen driver. Övriga medel utlyses regionalt.

I sysslesättningsinitiativets första utlysning beviljades Blekinges kommuner och Landstinget Blekinge i samverkan med Arbetsförmedlingen och Region Blekinge den 31 mars 2015 medel för att växla upp verksamheten i kommunernas Navigatorcentrum och Landstinget Blekinges arbetslivsorienterade rehabiliteringskurser för unga som står långt från arbetsmarknaden. Projektet, som kallas Blekinges Unga Lyfter (BUL) 2.0, ska nå 2500 unga män och kvinnor under perioden 2015-05-01-2017-12-31. Beloppet från Europeiska socialfonden uppgår till 34 829 812 kr och medfinansiering från de fem kommunerna, regionen och Arbetsförmedlingen uppgår till 17 356 403 kr. Projektet bygger på det framgångsrika arbetet som gjorts med den s.k. Blekingemodellen. Den innebär att Blekingeaktörer samarbetar över geografi, system och organisatoriska gränser för att erbjuda unga kvinnor och män en väg in och flera vägar ut till hela Blekinges arbetsmarknad.

Projektfinansiering

Aktuella utlysningar inom Europeiska Socialfonden för Skåne-Blekinge hittar du på ESF-rådet.

Mer om projektfinansiering och aktuella utlysningar hittar du via länkarna till höger.